Begroting voor de periode van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018.

INKOMSTEN BEGROOT   UITGAVEN BEGROOT
Vrijwillige bijdrage  € 45.000,00     Gemeentewerk Drukwerk / kopieren  €1.000,00  
Collecten  € 3.000,00       Catering  €3.500,00  
Rente inkomsten  € 50,00       Contr./Abonn.  €750,00  
     € 48.050,00     Bankkosten  €500,00  
          Verzekeringen  €200,00  
          Overige  €300,00  
               €6.250,00
        Groepswerk Sprekers  €7.000,00  
          Creche en zondagschool  €700,00  
          Muziekgroep en geluid  €500,00  
          Jeugd  €4.000,00  
               €12.200,00
        Huisvesting Huur Pand 9  €40.746,00  
          Nabetaling gas/water/licht 2016  €8.920,00  
          Onderhoud  €250,00  
          Terugbetaling lening 4/5  €1.000,00  
               €50.916,00
        Uitgave derden Diaconie  €300,00  
Zending (Boliva)  € 3.500,00       Zending (Boliva)  €3.500,00  
          Evangelisatie  €500,00  
Zondagschool collecte (Pan de vida)  € 360,00       Pan de vida  €360,00  
Collecten bijzonder doel  € 3.500,00       Collecte bijzonder doel  €3.500,00  
Ondersteuning Leen Hokke  € 8.400,00       Ondersteuning Leen Hokke  €8.400,00  
     € 15.760,00          €16.560,00
Totaal inkomsten    € 63.810,00          
Begroot tekort    € 22.116,00-          
Totaal inkomsten    € 85.926,00   Totaal uitgaven      €85.926,00