Beste gemeenteleden van de Kerk met Passie,

Zondag 8 augustus sprak ik bij jullie in de kerk over het Goede Nieuws voor de armen. Het was een mooie zondag! Aan het eind van de dienst vertelde Leo Lock nog over onze stichting Sparrow.

We hebben ontzettend veel donaties binnen gekregen vanuit jullie gemeente. Ik wil jullie via deze weg hier hartelijk voor bedanken. We gaan de giften gebruiken voor de onderwijsbegeleiding tijdens deze coronatijd.

Kinderen in de Filipijnen krijgen nog steeds thuisonderwijs. Zij zijn al anderhalf jaar niet fysiek naar school geweest. De onderwijsongelijkheid groeit hierdoor. Rijkere kinderen krijgen online les. Maar een internetverbinding in de krottenwijken is kostbaar en op de meeste plekken is het signaal te zwak. Kinderen uit de krottenwijken volgen het onderwijs volledig vanaf papier met nauwelijks contact met de leerkracht. Ouders kunnen hun kinderen vaak niet helpen omdat zij zelf geen scholing hebben genoten. Hierdoor dreigt schoolachterstand en vroegtijdig schoolverlaten.

Stichting Sparrow vindt dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van status of rijkdom. Met toestemming van de overheid geven we in de krottenwijken buiten bijlessen. Dit is intensief voor de Sparrow leerkrachten, maar we zien goede resultaten. Zo is de helft van de Sparrow sponsorkinderen in de coronatijd met bovengemiddelde cijfers afgestudeerd.

Ik wil jullie nogmaals ontzettend bedanken voor jullie ondersteuning. Dankzij deze giften kunnen we de bijlessen in de krottenwijken blijven geven. Voor meer informatie en foto’s kunnen jullie kijken op https://stichtingsparrow.nl/bijlessen/

Bedankt!

Remco Pijper
Stichting Sparrow

banner koffieplein

 

 

De afgelopen weken kon je na de dienst even online bijpraten op het 'Koffieplein'. Na een gezellige start merkten we dat de opkomst steeds wat minder werd. Nu we ook weer twee personen thuis mogen ontvangen, stimuleren we jullie graag om samen met één of twee gemeenteleden thuis de dienst te volgen, inclusief een gezellig kopje koffie zonder scherm. Vanaf deze zondag is er daarom geen online Koffieplein meer.

Afgelopen weekend hebben de kinderen van de zondagsschool thuis een tasje ontvangen met daarin materialen om samen naar Pasen toe te leven.

Heb jij het misgelopen? Geen probleem! Via deze link kun je het boekje zelf downloaden.

Lieve Kerk met Passie,

Wat gaaf dat wij als Mission Indonesia één van jullie collectedoelen mogen zijn. Graag vertellen wij u wat meer over ons project.collecte 1 min

Project Levend Water voorziet Indonesische huishoudens van een duurzame, goedkope en veilige drinkwatervoorziening. De in Nederland geproduceerde waterfilters worden in Indonesië gedistribueerd door onze lokale collega’s. Dit brengt hen in contact met groepen mensen die zij onderwijzen in het gebruik van de waterfilters en algemene hygiënerichtlijnen. Hierdoor ontstaan contacten en wordt niet alleen gesproken over schoon drinkwater, maar ook over het Levende Water. De waterfilters komen van Stichting Ibota te Heerde. Zij hebben de waterfilters ontwikkeld vanuit de visie dat deze niet alleen schoon drinkwater naar mensen zal brengen maar ook het levende water waar Jezus over spreekt. Van water voor leven naar Levend Water!

Onze kerkdiensten gaan weer zoveel mogelijk terug naar het oude normaal! Dit doen we vanaf zondag 13 juni. Uiteraard houden we nog wel rekening met de afstand van 1,5 meter. Dat betekent in de praktijk tot 80 personen in onze kerkzaal (gasten en organisatie) waarbij de kinderen onder 12 jaar niet worden meegeteld.

Kinderwerk

Het kinderwerk start weer! We beginnen de dienst om 10 uur met een gezamenlijk kindermoment. De kinderen mogen plaats nemen op de lage banken en op de grond voor in de zaal. Na het kindermoment gaan de kinderen naar hun eigen dienst en wel in twee groepen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.
CrècheWe hebben tijdens de dienst weer opvang voor de jongste kinderen. Dit gaat om de kinderen die nog niet op de basisschool zitten.


Zingen

Alweer enige tijd bieden we de gelegenheid om actief mee te doen met de aanbidding (zingen).


Gebedsmoment

We ruimen weer een moment in voor gebed (lofprijzing / voorbede).  Dit maakte voor Corona deel uit van de zangdienst. Vanwege de live-opnames van de dienst verschuiven we dit moment helemaal naar het eind. Vanuit het oogpunt van privacy nemen we dit moment  namelijk niet op. Dit onderdeel van de dienst kun je thuis dus niet live (of later) volgen. 


Koffiedrinken en napraten

Er is weer gelegenheid om lekker onder het genot van een bakje koffie of thee met elkaar na te praten. We doen dit buiten op het plein voor Pand 9.


Aanmelden

Vooralsnog werken we nog wel met het aanmeldsysteem kerktijd. Heb je je al aangemeld? Dan mailen we vanzelf uitnodigingen voor de diensten. Ben je nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog via kerktijd.nl. De frequentie waarin je wordt uitgenodigd zal ergens tussen de 1 en 2 maal per drie weken komen te liggen.


We  zien je heel graag weer in de dienst!

Subcategorieën