Afdrukken

girls 462072 640

Vriendschap: het wordt in menig lied bezongen. De een ziet het als een geschenk uit de hemel, terwijl vriendschap voor een ander een illusie blijkt te zijn.

Wat leert de Bijbel ons over vriendschap? En hoe zit dat met Jezus? Hij noemt zijn discipelen zijn vrienden in Johannes 15. Maar hoe kan Hij tegelijk onze Meester en onze Vriend zijn?

Marcel van Dongen zal dit thema komende zondag, op de Internationale Dag van de Vriendschap, verder met ons uitdiepen. Kom ook en neem een vriend of vriendin mee!