Israelzondag

 

Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. (Jesaja 62: 6,7)


Zondag 1 oktober is het Israëlzondag. Op deze dag mogen we meer dan ooit stilstaan bij de bijzondere band die we mogen hebben met Gods volk en bij Gods heilsplan met zijn volk. We mogen voor hen bidden en samen met hen uitzien naar wat God gaat doen. U bent van harte welkom!