opendoors

‘Christenen breken met tovenarij na training’

Christenen uit een dorp waar veel mensen zich bezighouden met tovenarij volgden onlangs een weerbaarheidstraining. Deze zogenaamde Standing Strong Through the Storm-training (vrij vertaald: sterk staan in tijden van vervolging) helpt christenen om te gaan met vervolging. 

Pastor Joe* deed ook mee. Hij zei: “Deze training was hard nodig. De deelnemers hebben er veel aan gehad. Een aantal heeft gebroken met duistere praktijken. Ik wil deze training ook aan anderen in de buurt aanbevelen.”

Korte tijd later liet pastor Joe weten dat er is geklaagd bij de politie. Dorpsbewoners hebben een aanklacht tegen hem ingediend voor het ‘bekeren van dorpelingen en het verstoren van de vrede’. De politie wil dat de pastor stopt met zijn kerkelijke activiteiten en het dorp verlaat, anders zullen hem vervelende dingen overkomen. Joe: “Ik ben van plan te blijven totdat ze me wegjagen. God is aan het werk en de vijand is zich aan het terugtrekken. Bid voor ons want de geestelijke strijd is intens.”

Gebedspunten

• Bid dat alle deelnemers Gods nabijheid en leiding ervaren. Bid dat Pastor Joe volhardt en dat hij zijn werk kan voortzetten.

• Bid om bescherming voor aanvallen van toverdokters. Bid dat deze bescherming een getuigenis is voor dorpelingen om in de Here Jezus te geloven.

• In maart vroegen we uw gebed voor de Maleisische pastor Raymond. Hij werd op 13 februari ontvoerd. Er is sindsdien niet van hem vernomen. Blijft u voor hem en drie andere ontvoerde christenen bidden?

* Schuilnaam

PS. Verhalen van de vervolgde kerk uit eerste hand horen? Kom naar de Open Doors-dag op zaterdag 4 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Reserveer uw gratis tickets op opendoors.nl/dag.