opendoors

Discipelschapstraining voor mannen grote impact op gemeenschap

Christenen in Egypte ervaren de druk van de toenemende vervolging. Het afgelopen jaar hadden ze te maken met terreurdreiging, aanslagen, ontvoeringen, rechtszaken en gevangenisstraffen. Daarnaast zijn er economische problemen.

Vooral voor Egyptische mannen is dit een zware tijd, zij zijn vaak kostwinner en willen hun gezin onderhouden en beschermen.

“Door dit alles zijn we nauwelijks bezig met wat we zelf nodig hebben”, zegt Samir*, een van de leiders van het discipelschapsprogramma voor mannen. Hij heeft gezien hoe mannen veranderen door de training. De werkelijke impact is nog veel groter. “Als mannen zich tot God wenden en naar Zijn wil gaan leven, heeft dit invloed op de manier waarop ze omgaan met hun partners, kinderen en de mensen in hun omgeving. Dit zal de gemeenschap waarin we leven veranderen.”

Amir* is een van de deelnemers en leerde er zijn opgekropte emoties op een gezonde manier te uiten. “Ik sloeg mijn zoon. Net zoals mijn vader me sloeg toen ik jong was”, zegt hij. “Nu probeer ik mijn zoon liefde te tonen met woorden en daden.” De verandering in Amirs leven beïnvloedt niet alleen zijn eigen geloofsleven, maar het geloof van zijn hele familie.

Dank- en gebedspunten

• Het verhaal van Amir is slechts een van de vele getuigenissen. Dank de Here God voor de impact van dit discipelschapsprogramma. Bid dat dit ook invloed heeft op de moslimgemeenschap.

• “Bid met ons mee dat onze bediening zal groeien", zegt leider Samir. Bidt u mee dat meer mannen gaan deelnemen aan het programma? Bid dat de Here God harten aanraakt.

• Veel mannen in Egypte gaan gebukt onder een enorme last van verantwoordelijkheidsgevoel. Bid dat ze dit kwijt kunnen bij de Here Jezus en Zijn liefde ervaren.