opendoors

 Getraumatiseerde Toby (13) worstelt met vergeving

Als Toby in 2015 met zijn ouders bij zijn grootouders is, wordt het christelijke dorp waar ze wonen aangevallen door een radicaal-islamitische groepering. Toby en zijn ouders worden gegijzeld door de rebellen. Ze nemen hen mee het oerwoud in. Wie op de vlucht slaat, wordt vermoord. Dit gebeurt ook bij de moeder van Toby. Zijn moeder wordt voor zijn ogen gedood. 


Toby’s vader weet te ontsnappen en op een dag lukt het ook Toby. “We moesten ons verplaatsen”, vertelt Toby. “Ik zorgde ervoor dat ik achter in de groep bleef. Normaal gesproken is dit verboden, maar ze zagen het niet. Het lukte me om me te verstoppen in het bos. Twee uur lang zat ik verscholen, pas daarna durfde ik het bos uit te vluchten.” 
Toby bereikt een naburig dorp en vindt daar zijn vader. Die is zwaar getraumatiseerd en is daardoor niet in staat voor hem te zorgen. Toby woont nu bij een pastor en gaat inmiddels weer naar school. Hij heeft een zwaar trauma opgelopen en worstelt met het vergeven van zijn gijzelnemers.


Dank- en gebedspunten

• Dank de Here God dat Toby wist te ontvluchten en dat hij een veilig thuis heeft bij de pastor.

• Bid dat Toby herstelt van het opgelopen trauma. Bidt u ook voor groei in geloof?

• Veel kinderen zijn slachtoffer van radicaal-islamitische groeperingen. Bid dat God ook hun wonden heelt.

• Bid om bescherming van christenen in Congo.