Afdrukken

opendoors

 

Kerken aangevallen en in brand gestoken

In Chili zijn kerken in brand gestoken door radicalen uit de inheemse bevolkingsgroep Weichan Auka Mapu. Een groot deel van deze bevolkingsgroep in Chili is bekeerd tot het christendom. Enkele stamleden stellen dit niet op prijs en vallen steeds kerken aan. Zij hebben in de afgelopen twee jaar al 27 kerken in brand gestoken. Pastor Juan vertelt:

“Wij staan juist heel erg open voor andersdenkenden en andere religies. Het is niet onze bedoeling mensen ons geloof op te leggen, maar we spreken wel met iedereen die het maar wil horen over de Here Jezus. De onbekeerde inheemse bevolking geeft de kerk de schuld van de problemen die hierdoor in hun stam zijn. Daarom vallen zij kerken aan.”

Het is al enkele keren gebeurd dat radicale stamleden de kerkdiensten binnendrongen. Ondanks alles blijven de Chileense christenen vertrouwen op de Here God. Juan zegt hierover: “We weten dat God ons beschermt. Als onze kerk wordt verbrand, bouwen we die gewoon weer op.” Hij haalt hierbij de woorden van de Here Jezus aan in Matteüs 10:28: ‘Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden.’

Dank- en gebedspunten

• Dank de Here God voor de vele bekeringen onder de inheemse bevolking.
• Bid om kracht en wijsheid voor Juan, om door te gaan met het brengen van Gods Woord in zijn omgeving.
• Bid om bescherming van de kerken in Chili. Wilt u ook bidden voor een omkeer in de harten van de aanvallers?

P.S. Twee weken geleden vroegen wij gebed voor de gebedsbijeenkomsten in Syrië op 19 december. We kregen hierover het volgende bericht van een van de organisatoren: “Er waren ruim vierduizend deelnemers. De dag verliep rustig en we stonden voor eenheid in de Syrische kerk. Dit was mogelijk mede dankzij uw gebeden. Dank daarvoor!”