vraag teken wie


Nieuwe oudste en bestuurslid

Tijdens de komende Huisgroepavond XXL DV woensdag 28 maart 2018 zal de verkiezing plaatsvinden van een nieuwe oudste en een nieuw bestuurslid. Bij dezen geven wij u nadere informatie over de gebruikelijke procedure.

Zoals eerder bekendgemaakt, loopt de termijn van Martjan de Bijl als oudste en van John Poel als bestuurslid deze zomer af. Het is de tweede termijn van zowel Martjan als John en zij zijn daarom niet opnieuw verkiesbaar. We willen hen van harte bedanken voor wat zij in de afgelopen zes jaar voor onze gemeente hebben betekend. Op 28 maart mag er een nieuwe oudste en een nieuw bestuurslid worden gekozen. Pieter-Floor Bassa is bereid gevonden om de taak van oudste op zich te nemen. Leon van Maaren wil als lid van het dagelijks bestuur de gemeente gaan dienen. Oudstenteam en dagelijks bestuur dragen deze twee kandidaten van harte aan u voor. 

De statuten 

De verkiezing op de Huisgroepavond XXL zelf is een formaliteit waarmee we voldoen aan de regels opgesteld in de statuten. Die houden in dat u alleen als lid van de EGB kunt stemmen. Dat is in Nederland nu eenmaal juridisch zo geregeld. En ook volgens diezelfde regels kunt u behalve vóór ook blanco of tégen stemmen. Hierbij geldt dat een voorstel bij een 2/3 meerderheid van de stemmen wordt aangenomen. Met name over een tegenstem hieronder meer.

Bijbelse afweging bij bezwaar 

Wanneer een lid van de EGB besluit tégen een kandidaat te stemmen, dan gaan wij ervan uit dat hij hier zwaarwegende, Bijbelse bezwaren voor heeft. Wij vinden het niet genoeg om een tegenstem te baseren op de afweging dat u iemand simpelweg niet zo ziet zitten. Zwaarwegende Bijbelse bezwaren zijn van toepassing als iemand naar Bijbelse maatstaven zijn leven niet op orde heeft, in zonde leeft of verstoorde relaties heeft die niet worden rechtgezet. Lees hiervoor 1 Timotheüs 3:1-7 en 1 Timotheüs 5:17-19. In die gevallen is de Bijbelse weg om een of meerdere oudsten hierover aan te spreken.

Wanneer u een tegenstem overweegt, geven wij u graag de volgende afweging mee: een kandidaat oudste/bestuurslid is biddend gekozen door het zittende oudstenteam/bestuur. De kandidaat heeft de bereidheid de verantwoordelijkheid voor de taak op zich te nemen. Geen gemakkelijke taak die vaak onder druk staat van de diversiteit van meningen en wensen van gemeenteleden. Kortom: iemand die oudste of bestuurslid wordt, kiest voor een kwetsbare positie.

Als er tegenstemmen zijn zonder enige toelichting, is dat voor de kandidaat en het zittende oudstenteam een moeilijk te duiden signaal. Wij willen aan de formele verkiezing volgens de statuten niets veranderen maar willen u wel vragen om een eventueel bezwaar van tevoren kenbaar te maken bij een van de oudsten.

Het oudstenteam