Afdrukken

opendoors


Christelijke werkers Marawi onder druk

Bijna een jaar geleden vielen strijders van Islamitische Staat de stad Marawi binnen en namen diverse mensen gevangen. Veel mensen sloegen op de vlucht, op zoek naar een veilige plek. Christelijke organisaties, kerken en christelijke werkers verlenen nog steeds hulp aan de getroffen inwoners. De oorlog is inmiddels over, maar christelijke werkers merken dat de druk vanuit de moslimgemeenschap toeneemt.

‘Een familielid van mij vertelde dat ik moest stoppen met wat ik doe, anders zou ik worden ‘opgehaald’, vertelt hulpverlener Beth*.
Beth is niet de enige die merkt dat moslimleiders druk beginnen uit te oefenen op christenen. Ook Rey* hoort dat leiders zich boos maken over de betrokkenheid van christenen bij de praktische hulp aan de gemeenschap. Door de houding van de christelijke werkers zijn er ook moslims tot geloof gekomen. Iemand van de lokale overheid zou gezegd hebben dat christenen die hulp verlenen er alleen op uit zijn om moslims te bekeren. ‘Deze geluiden laten zien dat iemand het werk van christenen wil stoppen.’
Toch laten Beth en Rey geen angst toe. Rey reist regelmatig naar opvangkampen waar nog steeds mensen verblijven. ‘Elke keer, voordat ik vertrek, ben ik me heel bewust van de mogelijke gevaren. Ik laat alles in Gods handen.’ Ook Beth stopt niet ondanks de dreigementen. ‘Ik stop niet, want ik doe niets verkeerd. Ik wil dat moslims de Here Jezus leren kennen, net zoals ik Hem ken.’

Dank- en gebedspunten
• Dank de Here God voor het werk dat Beth, Rey en andere werkers doen voor de getroffen gemeenschap van Marawi.
• Bid om veiligheid en wijsheid hoe christenen om moeten gaan met de toenemende druk. Bid dat ze mogelijkheden vinden om de mensen te blijven ondersteunen.
• Wilt u bidden voor moslims die tot geloof zijn gekomen dankzij de houding van Beth, Rey en anderen? Bid dat hun nieuwe geloof groeit en standhoudt, juist ook in deze roerige tijd.
* Beth en Rey heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam niet vermeld