opendoors


Vier christelijke gezinnen aangevallen om hun geloof

Nadat vier gezinnen in het noordwesten van Vietnam tot geloof in de Here God kwamen, begonnen voor hen de problemen. Begin deze maand werden de nieuwe gelovigen aangevallen. Vier van hen, Leo, Binh, Dang en Cao, raakten zo erg gewond dat ze werden opgenomen in het ziekenhuis. Acht dagen later mochten ze weer naar huis. 


Deze gezinnen, bestaande uit vierentwintig volwassen en kinderen, zijn door dorpsbewoners en lokale leiders ook bedreigd met verbanning uit hun dorp. Niet alleen de dorpsbewoners zijn boos, ook de regionale overheid heeft de gezinnen gewaarschuwd.

Dank- en gebedspunten
• Dank God dat deze vier gezinnen tot geloof zijn gekomen.
• Bid om genezing en herstel voor de vier christenen die gewond raakten.
• Wilt u bidden dat de nieuwe gelovigen de kracht en moed houden om sterk te staan in hun geloof?

* Leo, Binh, Dang en Cao heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam niet vermeld.