Afdrukken

opendoors


Druk op moslimbekeerlingen toegenomen

In de afgelopen weken is de druk op christenen met een moslimachtergrond in Bangladesh flink toegenomen. Een groep christenen in het noordwesten van het land is bedreigd door lokale extremisten. “Ze leven in angst. Een aantal van hen durft zelfs niet meer naar hun werk te gaan omdat ze lastiggevallen werden. De vrouwen blijven binnen omdat ze bang zijn voor publieke vernedering. Bid alsjeblieft voor de veiligheid van alle christenen,” vertelt een christelijke leider.


In een ander dorp is een christen bedreigd omdat hij christelijke boeken uitdeelde. Leden van een lokale moskee waarschuwden de dorpsgemeenschap. Zij reageerden woedend, waarop hij naar het politiebureau ging om aangifte te doen. Zij weigerden echter om actie te ondernemen. Inmiddels is hij vanwege zware bedreigingen ondergedoken bij familie.

Dank- en gebedspunten
• Dank de Here God voor moslimbekeerlingen die graag willen uitreiken naar de mensen in hun dorp.
• Bid voor de gelovigen die zoveel tegenstand en boosheid ervaren. Bid dat God hen kracht en vrede geeft.
• Wilt u bidden voor lokale christelijke leiders en voorgangers? Bid dat zij wijsheid ontvangen om gelovigen te ondersteunen en te onderwijzen.