Project Hulp aan Oost Europa vraagt nieuwe of gebruikte kleding.
 
Gebruikte kleding graag schoon en heel.
U kunt het bezorgen op: 
Oude Weidestaat 3 in Gameren.
 
Hartelijke groet, 
Janny Molenhuis