opendoors

Asia Bibi kan niet geloven dat ze is vrijgesproken

“Ik kan niet geloven wat ik hoor. Mag ik naar buiten? Laten ze me echt gaan nu?” Deze woorden sprak Asia Bibi tegen het Franse persbureau AFP nadat de rechters het vonnis hadden uitgesproken. Na vele jaren van rechtszaken, heen en weer geslingerd worden tussen hoop en wanhoop en met de doodstraf voor ogen, is er nu vrijspraak voor Asia. 


Asia Bibi werd in maart 2009 gearresteerd omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Bijna tien jaar lang zat ze vast, maar rechters oordeelden nu eindelijk dat ze onschuldig is. Ze haalden teksten aan uit de Koran en andere islamitische geschriften waarin stond dat vriendelijk moet worden omgegaan met niet-moslims.
Na de uitspraak braken er op diverse plekken in het land protesten uit, aangevoerd door Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Deze extremistische moslimgroepering bedreigde al eerder een ieder die het op zou nemen voor Asia Bibi, maar roept nu ook op tot rellen en heeft de juryleden met de dood bedreigd. Een medewerker van een partnerorganisatie van Open Doors schrijft: “Ik ben bang voor de toenemende razernij die haar (Asia Bibi, red.) wacht. Blijf alsjeblieft bidden voor haar veiligheid. Asia is een dappere en moedige vrouw, ze verliet de Here Jezus niet. Asia was het gezicht van een grote groep christenen in Pakistan die wel bij een kerk zou willen horen, maar er alleen voor staat omdat er geen kerk is of omdat het niet veilig is om te gaan. Als team hebben we ook zoveel voor haar gebeden en we kunnen nog niet geloven dat ze is vrijgelaten.”

Gebedspunten:
•    Dank voor Gods trouw, voor iedereen die voor Asia heeft gebeden en voor deze vrijspraak.
•    Bid voor Asia Bibi en haar gezin. Open Doors hoopt dat ze zo snel mogelijk Pakistan kunnen     verlaten om in veiligheid een nieuw leven op te kunnen bouwen. Op eerdere berichten over Asia’s   mogelijke vrijlating, reageerden radicale moslims met de boodschap haar buiten de gevangenis te doden. Nu ze daadwerkelijk is vrijgelaten, hangt er een grimmige sfeer in Pakistan.
•    Bid ook om bescherming voor de rechters en juryleden die vrijspraak vonnisten voor Asia Bibi.
•    Bid voor de situatie in Pakistan na deze uitspraak. De sfeer is uitermate gespannen en christenen vrezen toenemende vervolging en aanvallen op kerken na de vrijspraak.