opendoors

 

Pastor doof geworden na aanval
Terwijl pastor Van* op weg was naar een dorpje om te evangeliseren afgelopen zomer, stormden plotseling ongeveer dertig mensen op hem af. Ze sloegen hem en stopten pas toen hij flauwviel. De aanvallers gingen vervolgens naar zijn huis. Daar aangekomen sloegen ze zijn vrouw, namen zijn kippen en wat andere bezittingen mee en vernielden zijn huis. 


Bij hun vertrek zeiden ze: “We doen dit omdat je maar blijft praten over die Amerikaanse religie van je. Je maakt de levens van de mensen uit de dorpen kapot.” Niet alleen dorpelingen werken pastor Van tegen, maar ook lokale autoriteiten. Ze hebben hem de afgelopen jaren tientallen keren gearresteerd. Toch geeft pastor Van niet op. Zijn passie om het evangelie te delen met de Vietnamezen is groter dan de angst voor de gevolgen hiervan.
Pastor Van is op dit moment aan het herstellen van zijn verwondingen. Volledig herstel is echter niet mogelijk. Door de aanval is pastor Van doof geworden. Toch blijft hij vastbesloten om zijn roeping voort te zetten.  

Gebedspunten:
-    Bid de Here God dat pastor Van Zijn vrede, zorg en liefde ervaart te midden van deze gebeurtenissen. Bid ook voor lichamelijk herstel, zodat hij zijn werk in Gods Koninkrijk voort kan zetten en tot zegen is.
-    Bid voor het gezin van pastor Van en in het bijzonder voor zijn vrouw die bezig is deze traumatische gebeurtenis te verwerken.
-    Bid dat de aanvallers in de toekomst inzien dat de boodschap van pastor Van hun leven niet kapotmaakt, maar juist heelt.

* Schuilnaam