opendoors

 

Hassan en Omar volharden in geloof
Hassan* en zijn vader Omar* zijn van Somalische afkomst én christen. Dat is een zeldzame combinatie, want wereldwijd er zijn slechts enkele honderden Somalische christenen. De twee hebben het moeilijk. Hun dorpsgenoten weigeren zaken met hen te doen waardoor Omar een heel eind moet reizen om aan voedsel te komen. Een poosje geleden brak hij ook nog eens zijn arm. Hij heeft veel pijn en is gefrustreerd. 


Omar kwam op een bijzondere manier tot geloof. In een droom verscheen een Man die zich voorstelde als Jezus. “Wees niet bang, want Ik ben met jou”, zei Hij tegen Omar. Na een poosje gaf Omar zijn leven aan de Here Jezus. Zijn vrouw was daar niet blij mee en verliet hem samen met hun dochtertje. Dorpsgenoten sloegen Omar. Zijn zoon Hassan bleef wel bij hem wonen. Hij raakte steeds meer geïnteresseerd in de God door wie zijn vader zo veranderd was.
“De God van mijn vader was de God die ik nodig had”, vertelt Hassan. “Mijn vader bleef ondanks alle moeilijkheden zich vastklemmen aan de Here God. Dat leven wilde ik ook.” Hassan besloot ook christen te worden. Een moeilijke keuze. Zijn familie wil niets meer met hem te maken hebben. “De Here God helpt me om te gaan met de eenzaamheid. Wanneer Hij een deur sluit, weet ik dat Hij een andere opent.”

Gebedspunten:
- Dank de Here God voor de hulp die Omar en Hassan ontvingen van Open Doors. Hassan kon hierdoor naar school en samen volgden ze een discipelschapstraining.
- Bid om veiligheid voor Omar en Hassan. Hun dorpsgenoten behandelen hen slecht.
- Bid dat Omar en Hassan groeien in hun geloof en Gods liefde, aanwezigheid en zorg dagelijks ervaren in hun leven.

PS Bidt u ook mee voor christenen in India? Lees op onze website meer over onze gebedscampagne ‘Eén voor India’.