opendoors

 

 

Training voor doven start met politie-inval

Kerkleiders in een Centraal-Aziatisch land kregen afgelopen week de schrik van hun leven toen politieagenten een inval in hun kerk deden. De agenten verhoorden de kerkleiders, leiders van de dove gemeenschap en dove christenen. De dag na de inval zou namelijk een geheime training voor dove christenen met een moslimachtergrond beginnen. Hoewel de kerk zelf een officiële registratie heeft, vond de training in het geheim plaats omdat het ontzettend moeilijk is om een vergunning te krijgen om dove christenen te trainen. Het is niet duidelijk hoe de politie ontdekt heeft dat er een training zou plaatsvinden. Ondanks alles doet de kerk haar best om de training door te laten gaan. Een lokale veldwerker van Open Doors zegt: “De dove christenen en hun begeleiders zijn door de inval erg gespannen. Ze zijn bang dat de politie nog een keer langskomt of de huizen van kerkleden doorzoekt.” 

Gebedspunten:

  • Bid dat de politie geen gelovigen arresteert of boetes uitdeelt.
  • Bid dat politieagenten niet de huizen van gelovigen binnenvallen en doorzoeken.
  • Vraag de Here God of hij de dove christenen, hun leiders en de andere kerkleden vult met Zijn vrede in deze spannende tijd.