bible 2167778 640

Op Goede Vrijdag (19 april) hebben we als gemeente een sobere avondmaalsdienst voor jong en oud. In de dienst zingen we enkele liederen, lezen we het Paasevangelie en wordt een uitleg gegeven over Pesach. Hierna is er ruimte om samen het avondmaal te houden. Dit kan in van tevoren afgesproken groepen, maar er zijn ook tafels met een gastheer of -vrouw. Deze deelt het avondmaal met diegenen die niet bij een bepaalde groep zijn aangesloten. De dienst zal ongeveer een uur duren.
Kinderen zijn van harte welkom in deze dienst. Zij mogen samen met hun ouders of verzorgers aan het avondmaal gaan. Op onze site is meer informatie te vinden over kinderen en het avondmaal en hoe wij hier als kerk mee omgaan.

Zondag 21 april vieren we met elkaar Pasen tijdens de eredienst. De kinderen zullen hun eigen Paasfeest hebben en worden om 10.00 uur in de grote hal van Pand 9 verwacht.