Het zijn gevoelige onderwerpen, zeker in de kerk: levensbeëindiging en abortus. Er leven bij christenen veel vragen. Wat zegt de Bijbel ons over deze onderwerpen? Hoe moet je hier als christen mee omgaan? 
In de maand mei organiseert de Evangelische Gemeente Bommelerwaard een tweetal informatieavonden waar op deze thema’s wordt ingegaan. Er is beide avonden gelegenheid voor het stellen van vragen en het samen in gesprek gaan over de thema’s.

Op 1 mei houdt Trudy van Wijnen, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, een informatieavond houden over het levenseinde en met name over palliatieve zorg. Palliatieve zorg is gericht op het bijdragen aan kwaliteit van leven en sterven, en niet gericht op genezing. In palliatieve zorg is er aandacht voor de hele mens. Dat wil zeggen dat er zorg en behandeling geboden wordt om fysieke klachten te verlichten en dat er daarnaast oog is voor psychische, sociale en spirituele problemen en behoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten. 

 

Hoewel palliatieve zorg steeds bekender wordt en er steeds meer aandacht is voor de mens en zijn leven, zijn er nog wel obstakels en uitdagingen om goede palliatieve zorg te bieden die echt uitgaat van wat mensen belangrijk vinden. Denk aan wetgeving, schroom om te praten over het levenseinde, de maakbaarheidsgedachte. Ook zijn er onduidelijkheden over pijnbestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie.
Het is moeilijk om keuzes te maken richting het levenseinde, keuzes waar niet simpel een aantal Bijbelteksten naast gelegd kunnen worden, niet voor naasten en niet voor professionals. Deze avond gaan we met elkaar in op wat palliatieve zorg is en wat een menswaardig levenseinde is. Daarnaast richten we ons op de nabijheid die we als mens kunnen tonen.

Op 29 mei leidt Charlotte Ariese van de NPV (Nederlandse Patiëntenvereniging) een interactieve avond over het onderwerp abortus. Hierbij wordt naar de wetgeving gekeken, maar ook naar medische ontwikkelingen die van invloed zijn op de abortuscijfers en de gevolgen – en de impact op een mensenleven – van abortus.

De studieavonden zijn open voor belangstellenden.
Locatie: kerkzaal in Pand 9, van Heemstraweg West 9 te Zaltbommel
Aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop en koffie en thee)
Er is tijdens het programma geen pauze.