Afdrukken

Het is een gevoelig onderwerp, zeker in de kerk: abortus. Er leven bij christenen veel vragen. Wat zegt de Bijbel ons hierover? Hoe moet je hier als christen mee omgaan? 
Op woensdag 29 mei organiseert de Evangelische Gemeente Bommelerwaard een open informatieavond waar op dit thema wordt ingegaan. De avond zal worden geleid door Charlotte Ariese van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Er is deze avond gelegenheid voor het stellen van vragen en het samen in gesprek gaan over het thema. 

Tijdens de avond komt allereerst het werk van de NPV kort aan de orde. Daarna zal het thema op een interactieve manier worden ingeleid door middel van stellingen en vragen.
Charlotte zal ingaan op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom abortus. Ook zal zij toelichting geven over de Wet afbreking zwangerschap: wat er in deze wet precies staat, hoe het in de praktijk werkt en wat actuele discussies en aandachtspunten zijn.
Het thema zal verder concreet gemaakt worden door inzicht te geven in abortuscijfers en één of meerdere casussen te bespreken. Hierbij kan worden gedacht aan de gevolgen van abortus en de impact op een mensenleven.
Charlotte sluit af met de nieuwe ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op de abortuscijfers: prenatale screening (NIP-test, whole-genome sequencen, ingrijpen in het DNA etc.).
De studieavonden zijn open voor belangstellenden.

Locatie: kerkzaal in Pand 9, van Heemstraweg West 9 te Zaltbommel
Aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop en koffie en thee)
Er is tijdens het programma geen pauze.