Op de laatste avond van de ‘Israël-kring’ komt Jan Trapman, regelmatige bezoeker van de EGB en bekend van een workshop op de startzondag van september, met ons actief nadenken over bovenstaand onderwerp. God roept ons op in Rom.12:2 om niet wereldgelijkvormig te worden maar ons denken te vernieuwen. Al vroeg in de kerkgeschiedenis is het Grieks denken de wereld, de kerken en het individuele leven binnengeslopen. Vaak heel onbewust maar wel met gevolgen. Een pittig en verrassend onderwerp wat ons aan het denken kan zetten… Bent u geïnteresseerd en wilt u ook komen? Graag opgeven via app/sms/telefoon bij Ria 06-10353101 i.v.m. keuze van de zaal en organisatie van techniek. Woe 26/6 -  19.45 koffie – 20 uur start avond.