Wim Grandia 049928Wie kent de Bergrede niet? Misschien wel de beroemdste preek aller tijden. Vriend en vijand van het Koninkrijk van God citeren graag uit de Bergrede. Soms te pas en soms te onpas. Je kunt de Bergrede vergelijken met een groots muziekwerk, een symfonie. En zoals het voor een muziekstuk geldt, dat je haar in het geheel moet beluisteren om de boodschap te kunnen begrijpen, zo is het ook met de Bergrede. We moeten haar helemaal beluisteren en niet slechts hier een daar een stukje. In twaalf studieavonden zal de Bergrede dan ook vers voor vers worden doorgelezen en behandeld. Niet elk vers zal even uitvoerig behandeld kunnen worden, maar we lezen de Bergrede helemaal en nemen haar zoals ze is. 

Wie dit zo doet, zal soms best even moeten slikken. De Bergrede lezend, word je geconfronteerd en uitgedaagd. De woorden van Jezus zetten de zaken op scherp. Ze gaan dwars door de buitenkant heen. Verborgen agenda's, verkeerde houdingen en zonden worden blootgelegd. Je gaat ervaren wat de schrijver van de Hebree├źn-brief in 4:12 bedoelt als hij schrijft: Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Het is niet alleen confrontatie. Denk aan het majestueuze begin van de Bergrede. Jezus vertelt in de zaligsprekingen hoe je als mens echt gelukkig kunt worden. Dan laat Hij ons zien hoe Hij is gekomen om te doen wat wij nooit zouden kunnen volbrengen: de vervulling van de wet! Wie vanuit de juiste motivatie bidt, vast en geeft zal door de hemelse Vader zelf worden beloond. En wie in plaats van bezorgd te zijn eerst het Koninkrijk van God zoekt, zal al die andere dingen erbij gegeven worden. En dat laatste is precies wat we willen doen en waarom we hiervoor tijd gaan vrijmaken. Samen zoeken naar het Koninkrijk van God en leren wat discipelschap in de praktijk betekent.


Nieuwe TIjningen 3 Zaltbommel

20:00 - 22:00

 

www.grandia-cpw.nl

Dit zijn de data:


donderdag 12 september 2019
donderdag 26 september 2019
donderdag 24 oktober 2019
donderdag 31 oktober 2019
donderdag 14 november 2019
donderdag 28 november 2019

donderdag 16 januari 2020
donderdag 30 januari 2020
donderdag 13 februari 2020
donderdag 27 februari 2020
donderdag 12 maart 2020
donderdag 26 maart 2020

 

Poster Wim Grandia