Huis van aanbidding 1k

Huis van Aanbidding… hoezo? Aanbidden doen we toch op zondag in de kerk? 

Aanbidding is een begrip dat veel interpretaties kent. Voor de een zal dit wellicht vooral ‘zingen voor God’ zijn terwijl een ander aanbidt tijdens een wandeling in de natuur of gewoon al biddend thuis op de bank. Maar voor veel mensen heeft aanbidding ook iets te maken met gevoel en beleving. Iets geestelijks, helemaal ‘in aanbidding’ zijn. 

Toch is dat niet waar aanbidding om draait. Het ware aanbidden is God alle eer geven. Het is het benoemen van alles wat zo groot en geweldig is aan Hem in plaats van zelf iets te willen ervaren. Het is op God gericht en tot eer van Hem.

Bij Mirelle Dekkers en Lucia van der Pol is het verlangen ontstaan om in de gemeente meer ruimte voor die ware aanbidding te creëren. Verdieping in de zondagse zangdiensten en meer ruimte voor aanbidding op zondag én door de weeks. Graag willen ze daar heel de gemeente bij betrekken.

Wil jij meer weten over aanbidding? Lucia heeft op de jeugdkring een speciale thema-avond over aanbidding gehouden. Ook voor andere huisgroepen bestaat de mogelijkheid om met Mirelle of Lucia dieper op dit thema in te gaan. Je kunt je hier als huisgroep voor opgeven via je huisgroepleiders. (Huisgroepleiders krijgen hier binnenkort een mail over)

Daarnaast worden er op drie woensdagavonden speciale ‘Huis van Aanbidding’-avonden georganiseerd. Deze avonden staan volledig in het teken van het groeien in aanbidding door middel van zang met gitaarbegeleiding. De avonden zullen in huiselijke sfeer gehouden worden. De data zijn 1 april, 13 mei en 10 juni.