We hebben afgelopen zondag een bijzondere dienst mogen ervaren. Toch hebben we besloten om de kerkdiensten niet op deze manier verder voort te zetten. De boodschap vanuit de overheid om sociaal contact te mijden voeren we vanaf nu door in al onze gemeentelijke activiteiten.


Wat betekent dit concreet?
Tot nader orde zijn er geen huisgroepen. We hopen in de week van de huisgroepen met iets nieuws te komen: Een videobulletin op de woensdagavond waarin gemeenteleden, met bijvoorbeeld een getuigenis, live aan het woord komen. Hierover volgt in een later stadium meer informatie.

De bidstonden gaan wél door, maar zij zullen bij elkaar komen in een ruimte en opstelling waarin er ruim voldoende afstand van elkaar genomen kan worden.
Het pastoraat ligt in principe stil, maar voor noodgevallen is de vaste contactpersoon (zie website) bereikbaar.
Ook de tieners en jeugd komen niet bij elkaar, mogelijk gaan zij dit wel via internet doen.

De samenkomst op zondag wordt net als afgelopen zondag live uitgezonden, maar zonder gemeenteleden. Alleen personen die een taak hebben komen op dat moment naar Pand 9. 
De dienst zal naast aanbidding en een preek ook bestaan uit een kindermoment door één van de kinderwerkers. Hiervoor stelt het kinderwerk voorafgaand aan de zondag verwerkingsmateriaal beschikbaar via de website of de PassiePost. 

We beseffen dat dit verstrekkende maatregelen zijn, maar met de woorden van premier Rutte: we willen hiermee bijdragen aan het beschermen van kwetsbare groepen, het afremmen van het virus en het opbouwen van groepsimmuniteit. 

We wensen jullie van harte Gods zegen toe. Blijf elkaar bellen, appen, mailen en – op gepaste afstand – naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen!

Het dagelijks bestuur en het team van oudsten van de Evangelische Gemeente Bommelerwaard