cover 22112020

 

Liefde is...

Deze zondag is de derde van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. We lezen over Paulus’ oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over de liefde.
 Op deze zondag staan 1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13 centraal: Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is.
 

Na de dienst mogen jullie zelf aan de slag.

Je vindt hier de activiteiten, vragen om samen te bespreken en creatieve ideeën.
We hebben het verdeeld in drie groepen: Samen, Onderbouw (groep 1 t/m 4)  en Bovenbouw (groep 5 t/m 8).

De komende tijd  maken we gebruik van Bijbel Basics van het NBG, meer informatie hierover is te vinden op https://debijbel.nl/bijbelbasics.
Ouders kunnen zich hier gratis aanmelden voor meer achtergrondmaterialen. 

 

  

 

samen

 

Om over te praten  

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen:
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden! 

4-8 jaar 

  • Waarom hebben Jason en Marius ruzie met elkaar?
  • Weet je nog wanneer jij iemand niet meer lief vond? Hoe kwam dat?
  • Weet jij na het verhaal wat liefde is?
  • Wat hoort er bij liefde? En wat hoort er niet bij liefde?
  • Door de liefde blijf je volhouden. Weet jij wat het woord ‘volhouden’ betekent?

 

8-12 jaar 

  • Paulus schrijft dat zonder liefde alles wat je doet zinloos is. Wat zou hij hiermee bedoelen?
  • Wat is liefde voor Paulus? Wat is liefde voor jou?
  • Welke woorden komen in je op als je aan de liefde van God denkt?
  • Paulus zegt dat het belangrijkste in ons leven moet zijn:geloof, hoop/vertrouwenen liefde. Waarom zou hij zeggen dat de liefde nóg belangrijker is dangeloven en hopen/vertrouwen?

 

Om te weten 

Liefde is…Waar denk jij aan bij liefde? Paulus schrijft in zijn brief aan de kerk in Korinte over wat liefde welis en wat niet. Maar het belangrijkste dat hij overliefde zegt is: zonder liefde voor anderen is alleszinloos. Wat je ook doet, hoe bijzonder, dapperof goed het ook is – als je dat niet met liefdedoet, is het zinloos. Wat betekent dat, denk jij?Geloof, hoop en liefdePaulus schrijft in zijn brief dat het hierom gaat:geloof, vertrouwen en liefde. Misschien ken jedeze tekst wel beter met de woorden ‘geloof,hoop en liefde’. Zie je dat er één woord andersgenoemd wordt? In de Bijbel in Gewone Taal staat niet ‘hoop’ maar ‘vertrouwen’. Paulus bedoelt namelijk met dat woord dat je helemaal op God en Jezus vertrouwt, dat je verwacht datGod doet wat Hij belooft. Paulus bedoelt dusiets dat sterker is dan ‘ik hoop maar dat…’.Geloof, vertrouwen en liefde, die drie zijn dus heel belangrijk. Maar, zegt Paulus, het allerbelangrijkste is de liefde.Ken je ook de symbolen die bij ‘geloof, hoop en liefde’ horen?

geloof hoop liefde

 

Onderbouw

Werkbladen

 

bovenbouw

 Werkbladen

 

ZINGEN