Beste gemeenteleden van de Kerk met Passie,

Zondag 8 augustus sprak ik bij jullie in de kerk over het Goede Nieuws voor de armen. Het was een mooie zondag! Aan het eind van de dienst vertelde Leo Lock nog over onze stichting Sparrow.

We hebben ontzettend veel donaties binnen gekregen vanuit jullie gemeente. Ik wil jullie via deze weg hier hartelijk voor bedanken. We gaan de giften gebruiken voor de onderwijsbegeleiding tijdens deze coronatijd.

Kinderen in de Filipijnen krijgen nog steeds thuisonderwijs. Zij zijn al anderhalf jaar niet fysiek naar school geweest. De onderwijsongelijkheid groeit hierdoor. Rijkere kinderen krijgen online les. Maar een internetverbinding in de krottenwijken is kostbaar en op de meeste plekken is het signaal te zwak. Kinderen uit de krottenwijken volgen het onderwijs volledig vanaf papier met nauwelijks contact met de leerkracht. Ouders kunnen hun kinderen vaak niet helpen omdat zij zelf geen scholing hebben genoten. Hierdoor dreigt schoolachterstand en vroegtijdig schoolverlaten.

Stichting Sparrow vindt dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van status of rijkdom. Met toestemming van de overheid geven we in de krottenwijken buiten bijlessen. Dit is intensief voor de Sparrow leerkrachten, maar we zien goede resultaten. Zo is de helft van de Sparrow sponsorkinderen in de coronatijd met bovengemiddelde cijfers afgestudeerd.

Ik wil jullie nogmaals ontzettend bedanken voor jullie ondersteuning. Dankzij deze giften kunnen we de bijlessen in de krottenwijken blijven geven. Voor meer informatie en foto’s kunnen jullie kijken op https://stichtingsparrow.nl/bijlessen/

Bedankt!

Remco Pijper
Stichting Sparrow