WhatsApp Image 2021 12 27 at 13.44.02

Wie vast en bidt er mee op zondag 2 januari?
Naar aanleiding van de preek over vasten van Goksal en de 2e helft van onze brief over “de mogelijkheden in een lockdown” willen wij jullie uitnodigen om op zondag 2 januari mee te doen aan een dag van bidden en vasten. Wat het vasten betreft moedigen we jullie aan om een dag niet te eten. Maar beslis zelf of je dat geheel of gedeeltelijk wilt doen. Wellicht ook een mooie aanleiding om over gebed en vasten na te denken, met elkaar en ook met puber/tieners in gezinnen. Ook nodigen we jullie uit vanaf 19.00 uur in Pand 9 om de vastentijd af te sluiten.

Van 19.00 – 21.00 uur is Pand 9 open met zeven gebedsruimten
Vanaf 19.00 uur zullen op die zondag alle ruimten in ons gebouw openstaan voor mini gebedsgroepjes per ruimte. Je kunt op elk moment in en uit wandelen. Ga een beschikbare gebedsruimte binnen. Sluit je aan bij de gebeden op dat moment. Er hoeft niet gesproken te worden. Bid zelf wanneer je dat wilt.

We roepen op tot gebed:

  • voor de overheid: om Goddelijk inzicht en wijsheid voor het komende jaar
  • voor de Bommelerwaard: dat nog velen de kracht van het evangelie zullen leren kennen
  • voor de kerk: om samen in eenheid op te trekken en zo het zout en het licht op de berg voor de wereld te zijn
  • voor personen, waarvoor je om wat voor reden dan ook een voorbidder wilt zijn       

Stilteruimte in de kerkzaal
Je kunt ook terecht in de kerkzaal die als stilteruimte zal dienen. Er is de mogelijkheid voor stil gebed, meditatie en/of het aansteken van een kaars. Ook is daar de gelegenheid om het avondmaal te vieren, alleen of samen met iemand anders, bij één van de statafels.

Praktisch
Kleed je warm want we zullen alle ruimten royaal ventileren. Omdat we iedereen de gelegenheid willen geven om zonder aarzeling te kunnen komen, vragen we om elkaar te respecteren waar het om de 1,5 meter afstand gaat. Ook wanneer je daar persoonlijk misschien anders over denkt.


Hartelijke groet,

de oudsten