Afdrukken

Aan Mijn lieve kinderen,

Wat ben Ik blij en dankbaar dat Ik jou vanavond weer mag ontmoeten in Mijn eigen huis. En zoals je al zoveel zondagen gehoord hebt, wil ik ook nu weer tegen je zeggen; Genade zij met je en Mijn vrede geef Ik jou!

Ik wil je ontmoeten

Ik heb ernaar uitgekeken om vanavond opnieuw Mijzelf aan jou te laten zien, om jou te ontmoeten, van gezicht tot gezicht, zodat ik je kan zeggen met de Priesterzegen uit Numeri 6: welkom, mijn lieve kind, in Mijn heiligdom, want Ik wil niets liever dan jou zegenen, beschermen, Mijn licht over jou heen laten vallen waaraan jij je kan warmen, Ik laat Mij vanavond aan je zien, en ben je genadig, en geef je Mijn vrede!

Ik ben die Ik ben

Net zoals Ik mijzelf aan Mozes heb bekendgemaakt, zeg Ik ook nu tegen jou; Ik ben Die Ik ben, Ik ben trouw en rechtvaardig, Ik houd mijn Woord en zal al Mijn beloften aan jou nakomen, want Ik ben Die Ik ben, zal Zijn die Ik zijn zal, Ik, de HEERE, zal altijd bij je zijn!

Geschapen en bedoelt

Nog voordat Ik de aarde schiep, dacht Ik al aan jou! En toen Ik je vormde, als klein mensje in de buik van je moeder, stond Mijn plan met jouw leven al vast! Jij bent geen vergissing, maar uit liefde geboren, en vanaf dag 1 door Mij, je Hemelse Vader, gewild en bedoeld!

Ja, zelfs voordat jij verwekt werd, kende Ik jou al, en staat je naam en elke dag die jij zal leven, geschreven in Mijn boek! En toen jij ter wereld kwam, was het ook voor Mij groot feest, want Ik heb je geschapen naar Mijn beeld!

Ik wil je graag bemoedigen, omdat Ik weet dat jij dat nodig hebt. Ik weet als geen ander hoe groot de uitdagingen zijn, waar jij dag in dag uit voor knokken moet. Want Mijn eigen lieve Zoon, is voor jou de weg gegaan. Hij, Jezus, heeft elke verleiding voor jou al doorstaan, zodat jij er nu niet alleen voor staat!

Ik accepteer je in wie je bent!

Ik weet dat jij het moeilijk vind jezelf te accepteren, zoals je door Mij bent gemaakt. Ben je vergeten, dat Ik je Schepper ben? Ben je vergeten, dat jij niet iemand anders, maar vooral jezelf moet zijn?! Want Ik hou van je, gewoon om wie je bent, en niet om wat jij allemaal doet! Ik hou van je, mijn lieve kind! Want het is een leugen, dat jij niets waard bent. Het is een leugen, wanneer je vind dat jij minder bent dan je vriend of vriendin. Een leugen, dat je niet mooi bent of niet goed genoeg!

De waarheid daarentegen is dit; voor Mij ben jij uniek, en Ik houd van je met een eeuwig durende liefde! Jij bent Mijn kostbare bezit, en met Mijn hele hart en ziel verlang Ik ernaar jou te bevestigen en jou een hoopvolle toekomst te geven!

Zonde en verleiding

Ik weet dat jij een strijdt voert met jezelf. Maar houd moed, want Ik heb de wereld overwonnen. Weet dat in elke verleiding die op je weg komt, ook Jezus aanwezig is, voor je pleit en voor je bidt! Geen situatie is te moeilijk en geen probleem voor Hem te groot! Doe niets in eigen kracht, maar laat je leiden door Mijn Geest!  

Laat Mij je van dag tot dag helpen om eerlijk te zijn, trouw te blijven aan jezelf, je vrienden en familie. Laat Mij je helpen om seksueel rein te blijven, niet jezelf te veroordelen of de ander in een kwaad daglicht te stellen. Laat Mij je helpen meer discipline en structuur in je leven aan te brengen, zodat je liefde en vreugde over Mij niet geroofd wordt door de duisternis.

 

Bemoediging

En als je door een dal van diepe duisternis gaat, veroordeel jezelf dan alsjeblieft niet, maar leg je lasten af, en werp het op de schouders van Mijn zoon Jezus. Want om jouw zonden werd Hij doorboord, vanwege jouw fouten en tekortkomingen werd Hij gebroken.

Voor jouw welzijn werd Jezus getuchtigd, maar ook…; door Zijn striemen ontvang jij genezing!

Geloof en vertrouw dat door Jezus lijden, sterven en opstaan uit de dood jij nieuw leven ontvangt! Besef dat jij niet langer als slaaf van de zonde, maar als vriend van Jezus Christus mag leven, vrij van veroordeling. Jij mag leven vanuit Mijn genade, omdat je bent vergeven en genezen door Jezus!

 

Vertrouw erop, dat Ik je zal leiden, omdat Ik je Herder ben. Moet je door het water gaan – ik ben bij je, en zal je dragen als een lam. Moet je door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.

Want Ik ben je hemelse Vader en wil je troosten in al je pijn en verdriet.

Onthoud dit; er komt een dag, dat Ik alle tranen van je ogen zal afwissen, en alle pijn en teleurstelling uit je leven zal wegnemen. Want Ik zorg voor je, en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn eigen Zoon Jezus! In Hem verklaar Ik mijn diepe liefde voor jou!  

Tot slot, Mijn lieve kind, vraag ik je om het nieuwe leven voluit te leven. Leef in vrijheid, omdat ik je Bevrijder ben! Leef met blijdschap en geniet van elke dag die Ik je geef. Leef vanuit het hart van Jezus, wees bewogen met het onrecht, en verbreek de banden van de duisternis.

Ik beloof je dat Ik snel zal terugkomen, en daarom vraag ik je; wil jij je leven offeren, en als een levende steen helpen Mijn Koninkrijk te bouwen? In Jezus ben jij deel van Mijn wereldwijde kerk. Daarom ligt er ook over jouw leven een heilige roeping; Wil jij als Mijn discipel en vriend van Jezus anderen tot discipelen maken, en Mijn licht verspreiden in je familie en vriendenkring? Wil jij helpen om het verschil te maken, en liefde brengen, waar Mijn liefde nog niet is? Want als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook.

Leef dan, mijn geliefde kind, vanuit de verwachting van Mijn Koninkrijk. Want dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal jou kunnen scheiden van Mijn liefde voor jou, in Christus Jezus, de Heer.

Ik kom spoedig, om Mijn bruidsgemeente op te nemen in heerlijkheid. Dan zullen we voor altijd samen zijn, en is al het Mijne ook het jouwe!

Ik wacht op je!

Je liefhebbende hemelse Vader!