U die mij geschapen hebt. 

U wil ik aanbidden als mijn God. 

In voor- of tegenspoed, 

Uw liefde doet mij zingen. 

U die mij geschapen hebt, 

U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 

En U gehoorzaam zijn. 

Heer, U bent mijn doel. 

Huis van Aanbidding… we gaan door, maar in een nieuw jasje! Huis van Aanbidding wordt Puur 9.

Op deze manier wordt er een vervolg gegeven aan Huis van Aanbidding dat in 2020 gestart is door Lucia en Mirelle. Een initiatief dat ontstaan is vanuit het verlangen om in de gemeente meer ruimte te creëren voor aanbidding. Ware aanbidding is gericht op God en tot eer van Hem. Benoemen wat er zo groot en geweldig is aan Hem. 

Dit verlangen is er nog steeds. Het gemis van Lucia is hierin nog altijd voelbaar. Huis van Aanbidding lag dicht bij haar hart. Daarom willen we deze naam in herinnering bij haar houden.

Deze nieuwe Puur 9 unplugged aanbiddingsavonden in een kleine setting, kunnen bij iemand thuis of in de zaal van Pand 9 georganiseerd worden. Er zal op deze avonden ruimte zijn om samen aanbiddingsliederen te zingen, te bidden en om stil te zijn. Ook zal er een kort inspirerend woord gedeeld worden.

We willen je van harte uitnodigen voor de eerste avond van Puur 9 op woensdag 15 nov a.s. van 20:00 tot 21:00 uur in Pand 9. Er worden geen opnames gemaakt!

De naam Puur 9 

Hoe komen we bij de naam Puur9? De oplettende lezer zal meteen de link leggen tussen Puur9 en Pand9 en hoewel dat een mooie overeenkomst is, gaat de betekenis van Puur9 veel dieper. 

Het symbool Teth (Ʋ=9) is een vrouwelijke letter die de vorm heeft van de baarmoeder en staat voor de zwangerschap van 9 maanden waarin een baby in het donker is, volledig in afhankelijkheid van de ademhaling en voeding van de moeder. Door de geboorte wordt het voltooide kindje daaruit bevrijd en komt in het licht van een andere wereld…

Zo mogen we het ook zien als we door wedergeboorte heen in Zijn Licht komen. In volledige afhankelijkheid van de ademhaling (ruach=Heilige Geest) en de voeding (is de waarheid van Gods Woord) van onze Hemelse Vader mogen we als volmaakte kinderen worden bevrijd vanuit het duister in Zijn licht van genade.

En hoewel het woord Puur al langere tijd een woord was wat leek te passen bij de insteek van deze avonden, bleek zelfs het woord Puur een diepere betekenis te hebben én een link met 9 (Teth).

Puur is namelijk in het Hebreeuws טהור = táhór (je moet van rechts naar links lezen) en begint met dezelfde letter (Teth). 

En táhór betekent ook rein, zuiver, onvermengd. In de Bijbel kom je het woord tegen bij Naäman: hij moet zich 7x dopen/onderdompelen (wat ook weer begint met de Teth) en dan is hij táhór. Dus eerst komt de beproeving (=9) en dan komt er iets goeds (=tobh) uit voort. En ook tobh = טוב (wat wij kennen als het tof) begint met de letter Teth en is één van de acht synoniemen voor schoonheid in het Hebreeuws en duidt op innerlijke schoonheid.

De eerste letter van puur (táhór) is dus hetzelfde symbool als het getal 9 (teth) en dan is het cirkeltje rond en zijn we precies daar waar Puur9 voor staat. Dat we als kinderen van onze Hemelse Vader in alle PUURheid mogen komen, omdat Hij door het offer van Zijn Zoon genade geschonken heeft en we uit de duisternis mogen komen in Zijn licht. We verlangen er naar om in afhankelijkheid van de Heilige Geest ons uit te kunnen strekken naar dat Licht door aanbidding, gebed en Zijn woord heen.

Initiatiefnemers: Rianne, Mireille en Mirelle

* ps bij het uitzoeken van de Hebreeuwse betekenis hebben we hulp gehad.

 

Afbeelding Puur 9 voor website Klein