Aanstelling nieuwe oudste 
Tijdens de komende gemeenteavond DV woensdag 22 maart 2017 zal de verkiezing plaatsvinden van een nieuwe oudste. Bij dezen een toelichting over de gebruikelijke procedure rondom het aanstellen van een nieuwe oudste.


Zoals eerder bekendgemaakt, liep de oudste-termijn van zowel Egbert Bok als van Sander van Keulen af. Egbert heeft besloten om een nieuwe termijn te aanvaarden. Daarvoor zijn we dankbaar. Sander heeft te kennen gegeven af te zien van een nieuwe periode. Ook hem willen we van harte bedanken voor wat hij in de afgelopen drie jaar voor onze gemeente heeft betekend. Tijdens de komende ledenvergadering mag er een nieuwe oudste wordt gekozen. Bert Schalk is bereid gevonden om de opengevallen plaats in te nemen. Het oudstenteam draagt Bert dan ook van harte aan u voor.

De statuten 
De verkiezing op de gemeenteavond zelf is een formaliteit waarmee we voldoen aan de regels opgesteld in de statuten. Die houden in dat u alleen als lid van de EGB kunt stemmen. Dat is in Nederland nu eenmaal juridisch zo geregeld. En ook volgens diezelfde regels kunt u behalve vóór ook blanco of tégen stemmen. Hierbij geldt dat bij een tweederde meerderheid een voorstel wordt aangenomen. Met name over de tegenstem hieronder meer.

Bijbelse afweging bij bezwaar 
Wanneer u een tegenstem overweegt, geven wij u graag de volgende afweging mee: Een kandidaat oudste is biddend gekozen door het zittende oudstenteam. De kandidaat heeft de bereidheid de verantwoordelijkheid voor de taak op zich te nemen. Geen gemakkelijke taak die vaak onder druk staat van de diversiteit van meningen en wensen van gemeenteleden. Kortom iemand die oudste wordt kiest voor een kwetsbare positie. Dat alles gezegd hebbende moet ons inziens een lid van de EGB zwaarwegende, Bijbelse bezwaren hebben om tégen een kandidaat te stemmen. Het lijkt ons niet genoeg om een tegenstem te baseren op de afweging dat u iemand simpelweg niet zo ziet zitten. Zwaarwegende Bijbelse bezwaren zijn van toepassing als iemand naar Bijbelse maatstaven zijn leven niet op orde heeft, in zonde leeft of verstoorde relaties heeft die niet worden rechtgezet. Lees: 1 Timotheüs 3:1-7 en 1 Timotheüs 5:17-19. In die gevallen is de Bijbelse weg om een of meerdere oudsten hierover aan te spreken. Als er tegenstemmen zijn zonder enige toelichting is dat voor de kandidaat en het zittende oudstenteam een moeilijk te duiden signaal. Wij willen aan de formele verkiezing volgens de statuten niets veranderen maar vragen u voorgaande wel mee te nemen in uw manier van stemmen. 

Het oudstenteam