Onze kerkdiensten gaan weer zoveel mogelijk terug naar het oude normaal! Dit doen we vanaf zondag 13 juni. Uiteraard houden we nog wel rekening met de afstand van 1,5 meter. Dat betekent in de praktijk tot 80 personen in onze kerkzaal (gasten en organisatie) waarbij de kinderen onder 12 jaar niet worden meegeteld.

Kinderwerk

Het kinderwerk start weer! We beginnen de dienst om 10 uur met een gezamenlijk kindermoment. De kinderen mogen plaats nemen op de lage banken en op de grond voor in de zaal. Na het kindermoment gaan de kinderen naar hun eigen dienst en wel in twee groepen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.
CrècheWe hebben tijdens de dienst weer opvang voor de jongste kinderen. Dit gaat om de kinderen die nog niet op de basisschool zitten.


Zingen

Alweer enige tijd bieden we de gelegenheid om actief mee te doen met de aanbidding (zingen).


Gebedsmoment

We ruimen weer een moment in voor gebed (lofprijzing / voorbede).  Dit maakte voor Corona deel uit van de zangdienst. Vanwege de live-opnames van de dienst verschuiven we dit moment helemaal naar het eind. Vanuit het oogpunt van privacy nemen we dit moment  namelijk niet op. Dit onderdeel van de dienst kun je thuis dus niet live (of later) volgen. 


Koffiedrinken en napraten

Er is weer gelegenheid om lekker onder het genot van een bakje koffie of thee met elkaar na te praten. We doen dit buiten op het plein voor Pand 9.


Aanmelden

Vooralsnog werken we nog wel met het aanmeldsysteem kerktijd. Heb je je al aangemeld? Dan mailen we vanzelf uitnodigingen voor de diensten. Ben je nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog via kerktijd.nl. De frequentie waarin je wordt uitgenodigd zal ergens tussen de 1 en 2 maal per drie weken komen te liggen.


We  zien je heel graag weer in de dienst!

Het zal niemand ontgaan zijn dat de overheid nieuwe maatregelen heeft genomen om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen zijn ook van invloed op onze kerkdiensten en andere activiteiten. Als oudsten, bestuur en werkgroep hebben we bij elkaar gezeten om te overleggen hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan. Dit was geen gemakkelijke opgave, want we weten hoe belangrijk het samenkomen voor veel mensen is. Toch moesten er knopen doorgehakt worden. We willen de uitkomst van deze bijeenkomst graag met je delen.

Kerst 2020 - je bent niet alleen!

Meer dan ooit is het belangrijk dat we samen Kerst vieren. Maar hoe doe je dat, op afstand? Hoe doe je dat, met een minimum aantal bezoekers in je huis?
Dit jaar willen we als gemeente samen online kerst vieren. We doen dit met een bijzondere special op Kerstavond en een prachtige aanbiddingsdienst op eerste kerstdag. Meer informatie? Kijk op https://www.kerkmetpassie.nl/kerst2020 

 

Kerst2020NietAlleen                                      kerst hva 2020

  • Preek: 1 Johannes 4:4 Hij die in ons is sterker dat hij die in de wereld is.
  • Datum: 22 november 2020. Jeugddienst in EGB
  • Doel: Preek moet bijdragen aan de bewustwording van de realiteit van de geestelijke wereld, met name de geestelijke wereld van satan en zijn demonen. Bewustwording dat satan en zijn demonen zeer actief zijn om te roven en te verslinden. 1 Petrus 5:8.
  • Uitwerking: Dat jeugd en ouderen door bewustwording van de geestelijke wereld, de vijand zijn tactieken en zijn handelen gaan onderzoeken en herkennen (ontmaskeren) en nog meer het verlangen krijgen dicht bij Jezus te zijn, met HEM 24/7 te wandelen. HIJ is overwinnaar!

 

We laten hen toch niet in de kou staan…

Dorcas Voedselactie

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. In de week van dankdag zou de Dorcas Werkgroep Bommelerwaard voor de 25ste keer de Dorcas Voedselactie organiseren in de Bommelerwaard. Maar door de maatregelen in de verspreiding van het coronavirus kan dit NIET op de gebruikelijke manier door gaan. Dit doet pijn!

Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor. De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten.

Mogen we op u als kerkelijke gemeente in de Bommelerwaard een beroep doen, om samen toch bij te dragen aan de Dorcas Voedselactie, want we laten hen toch niet in de kou staan?

Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl.

We hopen dat u als kerk in de Bommelerwaard samen met ons en alle collega’s van Dorcas, om wil zien naar de allerarmsten in Oost-Europa. Want we willen hen toch niet in de kou laten staan?

Een vriendelijke en betrokken groet;

Dorcas Werkgroep Bommelerwaard

Subcategorieën