Open avond van de ‘Israël’ kring met als thema: ‘Ontgin u nieuw land’

Ook in het tweede jaar van onze kring waarin we onze Joodse wortels onderzoeken, willen we uitnodigend zijn voor geïnteresseerden. Op woe 18/3 hebben we Jan Willem van den Bosch (www.ingeestenwaarheid.nl) uitgenodigd om met ons na te denken over de tekst uit Jeremia 4 en Hosea 10:12: ‘Ontgin u nieuw land.’ Het gezin Van den Bosch is pas in Brakel komen wonen en waren afgelopen zondag op bezoek in onze gemeente. 

Het jeugdhonk is voor deze avond gereserveerd maar voor een goede coördinatie voor ruimte en koffie zou het fijn zijn als u zich even aanmeldt bij Ria: 06-10353101

image001Spullen naar de stort brengen, helpen opruimen, tuinieren, verven… op zaterdagmorgen 21 maart kan het allemaal.

Je hoeft echt geen ervaren vakman te zijn om te komen helpen. Naast het feit dat je er mensen mee helpt die geen netwerk of de financiële middelen hebben om de klus anders voor elkaar te krijgen, is het ook een ontzettend gezellige manier om je mede EGB’ers te leren keren kennen, en onze Kerk met Passie bekend te maken.

We starten die zaterdag om 8.45 uur met koffie en gaan door tot uiterlijk 12.30 uur.

De Klussen komt 8 maart weer in de hal te hangen.

Reserveer de datum alvast in je agenda.

Meer informatie: Robert Hogendoorn (06-44571097)

We verwelkomen iedereen graag in de kerk. Het is gebruikelijk dat we daarbij elkaar een hand geven en een groet. Het zal u niet ontgaan zijn dat vanwege het Corona virus dit soms ter discussie wordt gesteld. Het RIVM geeft aan dat handen schudden gewoon kan, waardoor wij u vanuit de kerk blijven verwelkomen op de gebruikelijke manier. Mocht u het zelf niet wensen, dan is dat uiteraard geen probleem. Onze verwelkomers houden daar rekening mee.

Tot zondag!

Huis van aanbidding 1k

Huis van Aanbidding… hoezo? Aanbidden doen we toch op zondag in de kerk? 

Aanbidding is een begrip dat veel interpretaties kent. Voor de een zal dit wellicht vooral ‘zingen voor God’ zijn terwijl een ander aanbidt tijdens een wandeling in de natuur of gewoon al biddend thuis op de bank. Maar voor veel mensen heeft aanbidding ook iets te maken met gevoel en beleving. Iets geestelijks, helemaal ‘in aanbidding’ zijn. 

Toch is dat niet waar aanbidding om draait. Het ware aanbidden is God alle eer geven. Het is het benoemen van alles wat zo groot en geweldig is aan Hem in plaats van zelf iets te willen ervaren. Het is op God gericht en tot eer van Hem.

Bij Mirelle Dekkers en Lucia van der Pol is het verlangen ontstaan om in de gemeente meer ruimte voor die ware aanbidding te creëren. Verdieping in de zondagse zangdiensten en meer ruimte voor aanbidding op zondag én door de weeks. Graag willen ze daar heel de gemeente bij betrekken.

Wil jij meer weten over aanbidding? Lucia heeft op de jeugdkring een speciale thema-avond over aanbidding gehouden. Ook voor andere huisgroepen bestaat de mogelijkheid om met Mirelle of Lucia dieper op dit thema in te gaan. Je kunt je hier als huisgroep voor opgeven via je huisgroepleiders. (Huisgroepleiders krijgen hier binnenkort een mail over)

Daarnaast worden er op drie woensdagavonden speciale ‘Huis van Aanbidding’-avonden georganiseerd. Deze avonden staan volledig in het teken van het groeien in aanbidding door middel van zang met gitaarbegeleiding. De avonden zullen in huiselijke sfeer gehouden worden. De data zijn 1 april, 13 mei en 10 juni.

"Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn." Matt 6: 19-21

De bijbelstudies over de Bergrede zijn nu zo ongeveer op de helft. Wim diept elke keer bijzondere schatten op uit de woorden van de Here Jezus; interessant, verhelderend, scherpend, diepgravend en bemoedigend. De avonden zijn ook los te volgen, dus je kunt nog heel goed aansluiten. Van harte welkom op de volgende avonden:

donderdag 13 februari 2020
donderdag 27 februari 2020
donderdag 12 maart 2020
donderdag 26 maart 2020

Begin om acht uur in 'De Ontmoeting' aan de nieuwe Tijningen 3 Zaltbommel
www.geestelijkegroeibommelerwaard.nl

Subcategorieën