opendoors

 

Geïsoleerde Saleh (schuilnaam) uit Saudi-Arabië dreigt geloof te verliezen
Het geloof van de 55-jarige Saleh uit Saudi-Arabië is na maanden van eenzaamheid zwak geworden. Omdat hij geen andere christenen om zich heen heeft, staat hij er helemaal alleen voor. Het is al meer dan een jaar geleden dat hij Bijbels onderwijs van een medechristen heeft ontvangen. Ook is hij erg bang dat de islamitische gemeenschap waarin hij leeft erachter komt dat hij christen is. Dit alles maakt hem erg kwetsbaar. 

Jezus voor, Jezus na. Paulus heeft maar één passie: Jezus Christus. Hem kennen, Hem volgen, Hem verkondigen. Dát is het geheim van zijn blijdschap. Al het andere is waardeloos. In het leven uit dat geheim wil hij ook de Filippenzen laten groeien. Wil je dat ook? Bezoek deze avonden!

opendoors

Pastor Khen vertelt boeddhisten over de Here Jezus
Pastor Khen* is christen en woont in een klein boeddhistisch dorp in Myanmar. Openlijk over de Here Jezus praten wordt door de lokale dorpsleiders afgekeurd. Toch probeert pastor Khen met grote voorzichtigheid het evangelie te delen.
Onlangs nodigde hij verschillende dorpsbewoners uit in zijn huis. Hij sprak met hen over Gods liefde. Ook deelde de pastor rijst en medicijnen uit.

Wie kan er helpen?
Voor zaterdagochtend 15 september zoeken wij vrijwilligers om bij een man in Nederhemert achter zijn woning op te ruimen. Er zal wat gesnoeid moeten worden, een schutting gesloopt worden, maar voornamelijk moeten er spullen afgevoerd worden. We hebben hier minimaal 4 vrijwilligers voor nodig. Kun je helpen, meld je dan aan bij Robert Hoogendoorn of Heleen Bok.

temple 3605622 640


Jezus bevond zich van jongs af aan graag in de Tempel. Een plaats voor de Joden om God te aanbidden en de voorgeschreven offers te brengen. Niet-joden mochten hier niet komen, een muur bakende de grens tussen Jood en de heiden die de God van Israël wilde aanbidden.
Paulus leert hierover in Efeze 2 dat het een verlangen van God is om Jood en niet-Jood bij elkaar te brengen tot een eenheid. Sinds Paulus is er veel gebeurd in de kerk, het meeste met betrekking tot die verzoening met het Joodse volk is niet zo best. Maar God is getrouw aan Zijn woord, in onze dagen zien we dat meer en meer Christenen zich uitstrekken naar die verzoening, naar die eenheid met het Joodse volk. 

Subcategorieën