EGB Startzondag 9 September

Wat mooi om het nieuwe seizoen als gemeente te starten door met elkaar diverse workshops te volgen en vervolgens samen te eten!

 

Het programma is alsvolgt:

12:00 - 13:00 uur: een spetterende theatershow voor de kinderen

12:00 - 13:15 uur: diverse aansprekende workshops

13:30 - 15:00 uur: happy food lunch

opendoors


Marco en Mina kunnen weer dromen
De vader van Marco (15) en Mina (11) werd vorig jaar tijdens een aanslag voor hun ogen neergeschoten, omdat hij weigerde de Here Jezus te verloochenen. Toch maken de jongens het wonder boven wonder goed. “Het gaat een stuk beter met hen”, geeft hun moeder aan.  

De broers voetballen veel. “Dit helpt hen om de gebeurtenis te verwerken”, vertelt hun moeder. Toch zijn hun toekomstplannen gekleurd door wat er is gebeurd.

balloons 874838 640

 

Thema(huis)groepen, wat houdt dit precies in?

Themagroep is een nieuw initiatief binnen de gemeente en houdt in dat de deelnemers komend seizoen rond een bepaald thema of in een bepaalde vorm gaan samenkomen op regelmatige wijze. In principe eens per 2 weken, maar het zou wellicht ook NAAST de reguliere huisgroepen kunnen lopen, met een lagere ‘frequentie’, in overleg met de deelnemers. Op dit moment zijn er 3 initiatief-nemers die zo’n groep willen ‘trekken’. Lees meer over de 'themagroep die start met gezamenlijk eten', de themagroep 'Israël' die Gods trouw, liefde en genade op een andere manier gaat bekijken en de themagroep 'Recht doen, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid voor Gods creatie'. 

AfbeeldingPietPrinseKerk

 

Op zondag 26 augustus collecteren we in voor een speciaal project in Kenia. Dit project is aangedragen door Piet Prinse uit onze gemeente. Piet stelt het project graag aan u voor:

Beste lezer, ik ben meer van daden dan van woorden, maar toch wil ik u graag vertellen over mijn inzet voor de bouw van een kerk in de plaats Kwoyo in Kenia. Als buschauffeur reed ik groepen geestelijken door Europa. Zo kwam ik in contact met nonnen en paters uit binnen- en buitenland. Deze contacten brachten me vanaf 2013 ook in Kenia. Daar verblijf ik bij de Fraters van Tilburg. De basis van deze kloostergemeenschap ligt in Tilburg, maar ze werken wereldwijd. Hun zendingswerk in Kenia kent een grote diversiteit: onderwijs en internaten, gezondheidszorg, opvang van weeskinderen, landbouw, gevangenen en jongerenwerk. 

opendoors

 

Hasan verdedigt zijn geloof op begrafenis van zijn vader
Voor christenen in Kirgizië is het overlijden van een geliefde vaak dubbel zwaar. Daar weet Hasan alles van. Toen Rasul overleed, wilden Hasan en zijn moeder Cholpon hem op een christelijke manier begraven. Maar breken met de tradities zette kwaad bloed bij de islamitische gemeenschap. 

Subcategorieën