opendoors

 

Christenvrouwen getraind om andere vrouwen te dienen
Veel vrouwen in Bangladesh komen tot geloof in de Here Jezus door de bekering van hun man. Er is echter een gebrek aan discipelschapstraining voor deze nieuwe gelovigen. Afgelopen maand hield Open Doors deze training voor vijfentwintig vrouwen. Hier wordt een groep vrouwen getraind om in hun eigen kerk een programma op te zetten.

3. Jacques Brunt


Na de twee onderwijsblokken ‘Leven in vrijheid’ en ‘Leven in aanbidding’ begint op 28 mei het derde onderwijsblok, met als thema ‘Leven in toewijding’.

Jacques Brunt zal dit thema in drie maandagavonden met ons samen uitwerken.

Maandag 28 mei: toewijding in het licht van het Brandoffer
Maandag 11 juni: toewijding in het licht van het Nazireërschap
Maandag 25 juni: toewijding in het licht van de eindtijd

De onderwijsavond begint steeds om 20.00 uur, inloop om 19.30 uur met koffie en thee. Er is geen pauze tussendoor. Toegang is gratis, er wordt gecollecteerd voor de onkosten.
Deze avonden zijn open voor iedereen, nodig vooral mensen uit andere kerken uit om naar het onderwijs te komen! Er liggen vanaf zondag 29 april flyers klaar om uit te delen.

opendoors


54-jarige Aziz Majidzadeh gevangen in de Evin-gevangenis
Begin maart van dit jaar werd Aziz Majidzadeh samen met twintig andere christenen gearresteerd. De groep was bij elkaar toen de politie ’s middags binnenviel en hen arresteerde. De agenten deden zich voor als vrienden die een documentaire maakten over een christelijk tv-kanaal.
De meeste mensen zijn snel na hun arrestatie en ondervraging weer vrijgelaten. Van Aziz werd 45 dagen niets vernomen. Recent liet Aziz aan zijn familie weten dat hij wordt vastgehouden in de Evin-gevangenis.

opendoors

Iraakse voorgangers bezorgd over terugkerende christenen

Nu IS verdreven is, keren christenen in het noorden van Irak terug naar hun oude dorpen en steden. Lokale kerken doen er alles aan om hun woonplaatsen weer op te bouwen. En dat is niet altijd makkelijk. Soms zijn christenen, omdat ze een ander geloof en achtergrond hebben dan moslims, nog steeds mikpunt van spot. Voorganger Yacoub uit Bartella vraagt dan ook gebed voor de christenen in zijn stad en andere omliggende plaatsen. 

Gambia1

 

Na de mooie werkvakantie in Hongarije heeft onze jeugd de smaak te pakken. In 2019 willen ze graag weer op pad en dan liefst verder weg! Bij de Huisgroepavond XXL is het idee van een waterputtenproject in Gambia gelanceerd. Leon en Nienke van Maaren hebben hier contacten. 

Gambia2

Maar voordat deze reis verder concreet wordt gemaakt, willen we zeker weten dat er voldoende (zowel mannelijke als vrouwelijke) leiding mee kan. Heb je interesse om deze reis te begeleiden of als (volwassen) deelnemer mee te maken? Neem contact op met Leon van Maaren.

Subcategorieën