opendoors


Christelijke werkers Marawi onder druk

Bijna een jaar geleden vielen strijders van Islamitische Staat de stad Marawi binnen en namen diverse mensen gevangen. Veel mensen sloegen op de vlucht, op zoek naar een veilige plek. Christelijke organisaties, kerken en christelijke werkers verlenen nog steeds hulp aan de getroffen inwoners. De oorlog is inmiddels over, maar christelijke werkers merken dat de druk vanuit de moslimgemeenschap toeneemt.

Vrouwendag2018


‘Volg jij Mij!?’

Deze cruciale en indringende vraag zal centraal staan op de komende Christelijke Vrouwendag Bommelerwaard. Deze dag staat gepland op D.V. zaterdag 24 maart 2018. Henk Binnendijk zal op deze dag spreken over dit thema. Deze vraag borduurt voort op het thema van de vorige vrouwendag waarin we samenkwamen rond het thema van de vorige vrouwendag ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’.

Natuurlijk is er dit jaar weer ruimte in het programma voor samenzang en het ontmoeten van andere vrouwen uit de Bommelerwaard. Ook zijn er, zoals vorig jaar, enkele workshops in het middagprogramma.  Deelneemsters kunnen ’s middags dus kiezen voor een inhoudelijke verdieping op het thema met Henk Binnendijk of zich opgeven voor een creatieve workshop.

Meer informatie hierover is te vinden op www.vrouwendagbommelerwaard.nl

Spreker:          Henk Binnendijk
Thema:           'Volg jij Mij?!'
Datum:           D.V. 24 maart 2018
Tijd:                09:30 koffie, programma van 10:00 - 16:00
Locatie:           Pand 9, Van Heemstraweg West 9 te Zaltbommel
Kosten:           17,50 euro, 5 euro bijdrage voor deelname creatieve workshops

opendoors


Grote zorgen om vermiste moslimbekeerling

Nabil*, een pastor van een kleine kerk in Tunesië, maakt zich grote zorgen om kerklid Zine*. Zine is al enkele dagen vermist. Nabil is bang dat iemand uit Zines familie hem iets heeft aangedaan. Zine is nog niet zo lang christelijk en heeft een moslimachtergrond. Hij werd onlangs lid van de kerk van Nabil. Zine volgde een discipelschapstraining bij Nabil, maar die heeft hem inmiddels al enkele dagen niet meer gezien. De onverwachte verdwijning baart hem veel zorgen.

vraag teken wie


Nieuwe oudste en bestuurslid

Tijdens de komende Huisgroepavond XXL DV woensdag 28 maart 2018 zal de verkiezing plaatsvinden van een nieuwe oudste en een nieuw bestuurslid. Bij dezen geven wij u nadere informatie over de gebruikelijke procedure.

Zoals eerder bekendgemaakt, loopt de termijn van Martjan de Bijl als oudste en van John Poel als bestuurslid deze zomer af. Het is de tweede termijn van zowel Martjan als John en zij zijn daarom niet opnieuw verkiesbaar. We willen hen van harte bedanken voor wat zij in de afgelopen zes jaar voor onze gemeente hebben betekend. Op 28 maart mag er een nieuwe oudste en een nieuw bestuurslid worden gekozen. Pieter-Floor Bassa is bereid gevonden om de taak van oudste op zich te nemen. Leon van Maaren wil als lid van het dagelijks bestuur de gemeente gaan dienen. Oudstenteam en dagelijks bestuur dragen deze twee kandidaten van harte aan u voor. 

opendoors

 

Doodsbedreiging na wijzigen geloof in paspoort

Nadat Sirazul en zijn vrouw Jorina christen werden, veranderden ze de religie in hun paspoort van islamitisch naar christelijk. Ook hun kinderen werden christelijk. Sindsdien ondervinden zij veel vervolging vanuit hun familie en omgeving. Zo raakte het jonge gezin onlangs hun huis kwijt toen het door buren in brand werd gestoken.

Subcategorieën