WeekvanGebed2018

 

Samen bidden voor recht in de wereld

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018).

De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.
Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

opendoors

 

Gedwongen huwelijk dreigt voor 19-jarige Ayan

Ayan (19) uit Somalië dreigt te worden uitgehuwelijkt aan een oudere sjeik. Twee jaar geleden werd ze christen nadat haar zus haar vertelde over de Here Jezus. Haar familie probeert haar door middel van het huwelijk terug te brengen bij de islam. 

opendoors

 

Hoop en vrede voor criminele achterbuurt

Als Javier betrapt wordt bij zijn poging tot inbraak in een kerk, wordt hij onverwacht met open armen ontvangen door Guadalupe. “Je bent welkom om in de kerk te slapen. Blijf bij ons en help ons. Wij geven je te eten”, zegt ze.
Guadalupe werkt onder vrouwen vanuit een kerk in een van de armste buurten in Mexico-Stad. Extreme armoede en criminaliteit zijn hier aan de orde van de dag. Ze pakt elke kans aan om de levens van de mensen te veranderen. “De enige manier om vrede in onze buurt te brengen, is door uit de kerk te gaan en mensen in de buurt te helpen. We doen het werk wat gedaan moet worden”, legt ze uit aan Open Doors. 

titel 1 orig

Vanaf september 2017 worden er in "de Ontmoeting" eens per 14 dagen interkerkelijke bijbelstudieavonden gehouden over het bijbelboek Handelingen.
Gerrit van Valen, een jonge, bevlogen bijbelleraar geeft op zijn eigen enthousiaste manier onderwijs over dit inspirerende bijbelboek.
Als interkerkelijk team (bestaande uit 7 personen uit 6 verschillende denominaties) zijn we heel dankbaar voor deze bijzondere avonden waarop mensen uit verschillende kerken uit de Bommelerwaard elkaar ontmoeten en samen de eenheid beleven en vieren over kerkmuren heen. Het is geweldig om samen te zingen, te bidden en met elkaar na te denken over wat dit bijbelboek ons in deze tijd te zeggen heeft. Niet voor niets hebben deze avonden als thema: "Handelingen 29". God gaat verrassend met Zijn woord en Geest grenzen over en wil jou meenemen!

opendoors

 

Kerken aangevallen en in brand gestoken

In Chili zijn kerken in brand gestoken door radicalen uit de inheemse bevolkingsgroep Weichan Auka Mapu. Een groot deel van deze bevolkingsgroep in Chili is bekeerd tot het christendom. Enkele stamleden stellen dit niet op prijs en vallen steeds kerken aan. Zij hebben in de afgelopen twee jaar al 27 kerken in brand gestoken. Pastor Juan vertelt:

Subcategorieën