opendoors

Pakistan: Ter dood veroordeeld vanwege Whatsapp-berichten

De Pakistaanse christen Nadeem Masih (24) uit Gujrat is op 14 september ter dood veroordeeld. Hij wordt beschuldigd van godslastering omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Daarnaast moet hij drieduizend dollar betalen.

 

Israelzondag

 

Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. (Jesaja 62: 6,7)


Zondag 1 oktober is het Israëlzondag. Op deze dag mogen we meer dan ooit stilstaan bij de bijzondere band die we mogen hebben met Gods volk en bij Gods heilsplan met zijn volk. We mogen voor hen bidden en samen met hen uitzien naar wat God gaat doen. U bent van harte welkom!

poster groeiavonden

 

Kan het Evangelie opnieuw zo krachtig wortelschieten en vruchtdragen in onze verzadigde Nederlandse bodem? Kunnen we gemeente zijn zoals in Handelingen? Zo niet, op grond waarvan denken we dat? Zo ja, hoe dan?  
Deze vragen staan komend jaar centraal op de interkerkelijke Geestelijke Groeiavonden die in Zaltbommel worden gehouden.

Lees meer voor een persoonlijke brief en uitnodiging van de werkgroep die deze avonden organiseert. 

 

 

opendoors

In april vroegen we uw gebed voor Tammar en Nadina. Na een politie-inval in hun kerk en bedreigingen van dorpsbewoners, kreeg Nadina door de stress een miskraam. Uw gebeden verwarmden hun hart: “Jullie gebeden inspireren ons om door te gaan. Het is zo goed om te weten dat er voor ons gebeden wordt. Zo staan we er niet alleen voor.” Het stel is nu opnieuw in de problemen gekomen.

opendoors

Al-Shabaab-strijders wisten dat Joseph Kasena (42) christen was en oudste in de lokale kerk. Ook hadden ze het gemunt op zijn zwager Changawa Muthemba. Vorige week vrijdagavond overvielen ze beide mannen en buurjongen Kadenge Katana (17) die toevallig op bezoek was. 

Subcategorieën