opendoors

 Agressieve man met bijl maakt biddende kinderen bang

Elke zaterdag komen kinderen in een flatgebouw in Jakarta samen om God te aanbidden. Nasoem Sulaiman viel op 23 september de bijeenkomst schreeuwend binnen. Hij had bovendien een bijl in zijn hand. Veel kinderen begonnen te huilen en de leraren schrokken enorm.

ingesprek

 

Informatie, verdieping en ontmoeting. Praktische zaken maar ook samen in gesprek en samen bidden. Koffie vooraf en een hapje en drankje achteraf. De Huisgroep XXL komt er weer aan! Zie bijgaande link voor de uitnodiging en de agendapunten. We hopen u/jou 4 oktober in de avond te mogen verwelkomen! Heeft u de uitnodiging met agendapunten via de mail niet ontvangen? U kunt deze hier nalezen.

opendoors

Pakistan: Ter dood veroordeeld vanwege Whatsapp-berichten

De Pakistaanse christen Nadeem Masih (24) uit Gujrat is op 14 september ter dood veroordeeld. Hij wordt beschuldigd van godslastering omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Daarnaast moet hij drieduizend dollar betalen.

 

Israelzondag

 

Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. (Jesaja 62: 6,7)


Zondag 1 oktober is het Israëlzondag. Op deze dag mogen we meer dan ooit stilstaan bij de bijzondere band die we mogen hebben met Gods volk en bij Gods heilsplan met zijn volk. We mogen voor hen bidden en samen met hen uitzien naar wat God gaat doen. U bent van harte welkom!

poster groeiavonden

 

Kan het Evangelie opnieuw zo krachtig wortelschieten en vruchtdragen in onze verzadigde Nederlandse bodem? Kunnen we gemeente zijn zoals in Handelingen? Zo niet, op grond waarvan denken we dat? Zo ja, hoe dan?  
Deze vragen staan komend jaar centraal op de interkerkelijke Geestelijke Groeiavonden die in Zaltbommel worden gehouden.

Lees meer voor een persoonlijke brief en uitnodiging van de werkgroep die deze avonden organiseert. 

 

 

Subcategorieën