Like Jesus bestaat dit jaar 5 jaar! Reden voor een éxtra groot feest voor éxtra veel tieners uit het hele land! Vanuit onze gemeente gaan we dit feest met een groep samen vieren in de Americahal in Apeldoorn. Daar staan niet alleen David de Vos en de Teenzoneband voor je klaar om je een toffe dag te bezorgen. Ook LZ7 en Lindz zijn dit jaar van de partij! Regel vandaag dus nog dat jij er bij bent!

Wil je mee? Zorg zelf voor je aanmelding op de site van Like Jesus. Daarna kan je bij Floris van der Heijden aangeven dat je mee wilt, zodat er met vervoer rekening kan worden gehouden met je komst.

 

opendoors

 Agressieve man met bijl maakt biddende kinderen bang

Elke zaterdag komen kinderen in een flatgebouw in Jakarta samen om God te aanbidden. Nasoem Sulaiman viel op 23 september de bijeenkomst schreeuwend binnen. Hij had bovendien een bijl in zijn hand. Veel kinderen begonnen te huilen en de leraren schrokken enorm.

ingesprek

 

Informatie, verdieping en ontmoeting. Praktische zaken maar ook samen in gesprek en samen bidden. Koffie vooraf en een hapje en drankje achteraf. De Huisgroep XXL komt er weer aan! Zie bijgaande link voor de uitnodiging en de agendapunten. We hopen u/jou 4 oktober in de avond te mogen verwelkomen! Heeft u de uitnodiging met agendapunten via de mail niet ontvangen? U kunt deze hier nalezen.

opendoors

Pakistan: Ter dood veroordeeld vanwege Whatsapp-berichten

De Pakistaanse christen Nadeem Masih (24) uit Gujrat is op 14 september ter dood veroordeeld. Hij wordt beschuldigd van godslastering omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Daarnaast moet hij drieduizend dollar betalen.

 

Israelzondag

 

Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. (Jesaja 62: 6,7)


Zondag 1 oktober is het Israëlzondag. Op deze dag mogen we meer dan ooit stilstaan bij de bijzondere band die we mogen hebben met Gods volk en bij Gods heilsplan met zijn volk. We mogen voor hen bidden en samen met hen uitzien naar wat God gaat doen. U bent van harte welkom!

Subcategorieën