Vanaf nu zal de opbrengst van de collecte nog maar eens per maand ten goede van onze gemeente zijn (dat was 2 x per 4 weken). De opbrengst is niet zo hoog, waarschijnlijk omdat veel bezoekers al een maandelijkse vrijwillige bijdrage geven. Daarom willen we om de week collecteren voor een bijzonder doel.

Natuurlijk blijven we als EGB onze kosten maken, ook als we hier minder voor collecteren. Mocht je nog geen vaste bijdrage per maand, kwartaal of jaar geven, wellicht is dit dan een goed moment om ermee te beginnen. Wil je advies over de wijze van geven? Ook dan kan Leon van Maaren je verder helpen.

Wim Grandia 049928Wie kent de Bergrede niet? Misschien wel de beroemdste preek aller tijden. Vriend en vijand van het Koninkrijk van God citeren graag uit de Bergrede. Soms te pas en soms te onpas. Je kunt de Bergrede vergelijken met een groots muziekwerk, een symfonie. En zoals het voor een muziekstuk geldt, dat je haar in het geheel moet beluisteren om de boodschap te kunnen begrijpen, zo is het ook met de Bergrede. We moeten haar helemaal beluisteren en niet slechts hier een daar een stukje. In twaalf studieavonden zal de Bergrede dan ook vers voor vers worden doorgelezen en behandeld. Niet elk vers zal even uitvoerig behandeld kunnen worden, maar we lezen de Bergrede helemaal en nemen haar zoals ze is. 

Op woensdag 29 mei is er een avond geweest over abortus. Deze avond werd verzorgd door de NPV (Nederlandse PatiëntenVereniging). Bert Schalk wil graag jullie aandacht voor deze bijzondere organisatie vragen!

De NPV is een christelijke organisatie met zo’n 55.000 leden. De organisatie werkt landelijk, maar heeft ook lokale afdelingen (waaronder in de Bommelerwaard). Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ vormt de NPV haar gedachtegoed over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek doordenking en duiding vragen. De NPV kan dit niet zonder onze hulp!

Op de laatste avond van de ‘Israël-kring’ komt Jan Trapman, regelmatige bezoeker van de EGB en bekend van een workshop op de startzondag van september, met ons actief nadenken over bovenstaand onderwerp. God roept ons op in Rom.12:2 om niet wereldgelijkvormig te worden maar ons denken te vernieuwen. Al vroeg in de kerkgeschiedenis is het Grieks denken de wereld, de kerken en het individuele leven binnengeslopen. Vaak heel onbewust maar wel met gevolgen. Een pittig en verrassend onderwerp wat ons aan het denken kan zetten… Bent u geïnteresseerd en wilt u ook komen? Graag opgeven via app/sms/telefoon bij Ria 06-10353101 i.v.m. keuze van de zaal en organisatie van techniek. Woe 26/6 -  19.45 koffie – 20 uur start avond.

Subcategorieën