opendoors

 

Bid mee voor vrijlating Leah Sharibuleah nigeria 5f8

De school van de 15-jarige Leah werd op 19 februari 2018 door de islamitische terreurgroep Boko Haram aangevallen. Leah en meer dan honderd andere meisjes uit haar klas werden door hen meegenomen. Op 21 maart werden alle meisjes vrijgelaten, behalve Leah. 

Ze weigerde de Here Jezus te verloochenen.
Boko Haram bracht vorige maand een audioboodschap van Leah uit. In de boodschap vroeg Leah om hulp voor haarzelf en haar familie: “Help me alsjeblieft uit deze vreselijke situatie. Ik smeek jullie: ‘Heb medelijden met me’. Ik roep de regering en in het bijzonder de president op mijn zaak te bepleiten en mij uit deze hachelijke situatie te halen.”

Nieuwe oudste en bestuurslid
Tijdens de komende Gemeenteavond/Huisgroepavond XXL DV woensdag 3 oktober 2018 zal de verkiezing plaatsvinden van een nieuw bestuurslid. Bij dezen geven wij u nadere informatie over de gebruikelijke procedure.

De portefeuille 'huisvesting' is de afgelopen tijd binnen het bestuur opgepakt door Jan Klooster. Jan heeft destijds aangegeven dat hij dit tijdelijk wilde doen, tot er een nieuw bestuurslid was gevonden. Inmiddels hebben wij Peter de Gier bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Op 3 oktober zal hierover gestemd worden. Het dagelijks bestuur draagt Peter van harte aan u voor. 

De statuten 

De verkiezing op de Gemeenteavond/Huisgroepavond XXL zelf is een formaliteit waarmee we voldoen aan de regels opgesteld in de statuten. Die houden in dat u alleen als lid van de EGB kunt stemmen. Dat is in Nederland nu eenmaal juridisch zo geregeld. En ook volgens diezelfde regels kunt u behalve vóór ook blanco of tégen stemmen. Hierbij geldt dat een voorstel bij een 2/3 meerderheid van de stemmen wordt aangenomen. Met name over een tegenstem hieronder meer.

Bijbelse afweging bij bezwaar 

Wanneer een lid van de EGB besluit tégen een kandidaat te stemmen, dan gaan wij ervan uit dat hij hier zwaarwegende, Bijbelse bezwaren voor heeft. Wij vinden het niet genoeg om een tegenstem te baseren op de afweging dat u iemand simpelweg niet zo ziet zitten. Zwaarwegende Bijbelse bezwaren zijn van toepassing als iemand naar Bijbelse maatstaven zijn leven niet op orde heeft, in zonde leeft of verstoorde relaties heeft die niet worden rechtgezet. Lees hiervoor 1 Timotheüs 3:1-7 en 1 Timotheüs 5:17-19. In die gevallen is de Bijbelse weg om een of meerdere oudsten hierover aan te spreken.

Wanneer u een tegenstem overweegt, geven wij u graag de volgende afweging mee: een kandidaat oudste/bestuurslid is biddend gekozen door het zittende oudstenteam/bestuur. De kandidaat heeft de bereidheid de verantwoordelijkheid voor de taak op zich te nemen. Geen gemakkelijke taak die vaak onder druk staat van de diversiteit van meningen en wensen van gemeenteleden. Kortom: iemand die oudste of bestuurslid wordt, kiest voor een kwetsbare positie.

Als er tegenstemmen zijn zonder enige toelichting, is dat voor de kandidaat en het zittende oudstenteam/bestuur een moeilijk te duiden signaal. Wij willen aan de formele verkiezing volgens de statuten niets veranderen maar willen u wel vragen om een eventueel bezwaar van tevoren kenbaar te maken bij een van de oudsten/bestuursleden.

Het dagelijks bestuur

opendoors

 

Sunita (24) door familie verstoten uit geboortestad
Sunita’s leven veranderde drastisch toen ze een discipelschapstraining ging volgen. Ze stond zondag's niet meer op de lokale markt en deed ook niet meer mee aan de islamitische gebeden. Haar vader kreeg argwaan en begon haar vragen te stellen. Terwijl ze aan het praten waren, flapte haar stiefmoeder er vervolgens uit dat Sunita christen was geworden.
Sunita’s vader gebood haar om onmiddellijk terug te keren naar de islam en 's zondag weer op de markt te staan. Toen Sunita zei dat ze hem daarin niet kon gehoorzamen, dreigde hij haar uit te huwelijken. Sunita: “Toen ben ik gevlucht.

opendoors


Adamu (27) verloor zijn ouders en drie broertjes
De Nigeriaanse Adamu verloor op een dag zijn hele familie. Terwijl Adamu op school zat, viel een groep Fulani-herders al schietend het dorp binnen. De ouders en broertjes van Adamu probeerden zich te verstoppen in hun huis. Maar de groep gewelddadige herders vielen het huis van de familie aan. Jummai, de moeder van Adamu werd doodgeschoten. De ruimte waar de vader en broertjes zaten werd in brand gestoken. 

DSC 0265

 

Een goed begin is het halve werk, zeggen ze. Als dat echt zo is, dan gaan we een mooi kerkelijk seizoen met elkaar hebben. Want wat hebben we een prachtige startzondag achter de rug!

Pieter-Floor Bassa nam de aftrap en leidde ons door het verhaal van Nehemia die zo in het programma ‘Ik vertrek’ had kunnen meedoen. Hij gaf ons sleutels mee voor de (her)bouw van de gemeente. Je kunt deze preek nog naluisteren op onze site.

Workshops
Na de koffie was er keuze genoeg qua workshops. Het communicatieteam ging bij alle lokalen langs en schreef een paar minuten mee.