Uitnodiging

Zaterdagmiddag 5 oktober (aanvang word nog bekend gemaakt) nodigen Jacob en Janneke van den Bogerd jullie uit voor een aanbidding en presentatie van hun verlangen.

Ik hoor menigeen denken wie zijn dit, Jacob komt net als ondergetekende uit een aannemers familie uit Zuilichem en ik heb Jacob leren kennen bij stichting Naar House. Samen met Jacob hebben wij op vele party’s de bevrijdende boodschap van Jezus mogen brengen.

Vanaf nu zal de opbrengst van de collecte nog maar eens per maand ten goede van onze gemeente zijn (dat was 2 x per 4 weken). De opbrengst is niet zo hoog, waarschijnlijk omdat veel bezoekers al een maandelijkse vrijwillige bijdrage geven. Daarom willen we om de week collecteren voor een bijzonder doel.

Natuurlijk blijven we als EGB onze kosten maken, ook als we hier minder voor collecteren. Mocht je nog geen vaste bijdrage per maand, kwartaal of jaar geven, wellicht is dit dan een goed moment om ermee te beginnen. Wil je advies over de wijze van geven? Ook dan kan Leon van Maaren je verder helpen.

Wim Grandia 049928Wie kent de Bergrede niet? Misschien wel de beroemdste preek aller tijden. Vriend en vijand van het Koninkrijk van God citeren graag uit de Bergrede. Soms te pas en soms te onpas. Je kunt de Bergrede vergelijken met een groots muziekwerk, een symfonie. En zoals het voor een muziekstuk geldt, dat je haar in het geheel moet beluisteren om de boodschap te kunnen begrijpen, zo is het ook met de Bergrede. We moeten haar helemaal beluisteren en niet slechts hier een daar een stukje. In twaalf studieavonden zal de Bergrede dan ook vers voor vers worden doorgelezen en behandeld. Niet elk vers zal even uitvoerig behandeld kunnen worden, maar we lezen de Bergrede helemaal en nemen haar zoals ze is. 

Op woensdag 29 mei is er een avond geweest over abortus. Deze avond werd verzorgd door de NPV (Nederlandse PatiëntenVereniging). Bert Schalk wil graag jullie aandacht voor deze bijzondere organisatie vragen!

De NPV is een christelijke organisatie met zo’n 55.000 leden. De organisatie werkt landelijk, maar heeft ook lokale afdelingen (waaronder in de Bommelerwaard). Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ vormt de NPV haar gedachtegoed over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek doordenking en duiding vragen. De NPV kan dit niet zonder onze hulp!

Subcategorieën