food 680180 640

Op zondag 9 juni hebben we een speciale samenkomst waarin samen delen centraal staat. Tijdens de dienst gebeurt dat in de vorm van getuigenissen van gemeenteleden. Na afloop van de dienst delen we samen ons eten in een grote 'ieder heeft iets' lunch.
Iedereen is van harte welkom! De kinderen van groep 5 t/m 8 zitten deze zondagmorgen in de dienst, er is voor hen geen kinderdienst.

Voor de lunch geldt: je mag iets lekkers meenemen voor het aantal mensen waarmee je zelf ook komt. Ieder huishouden dat met vier of meer personen komt, willen we vragen een pak of fles met iets te drinken mee te nemen. 

Het is een gevoelig onderwerp, zeker in de kerk: abortus. Er leven bij christenen veel vragen. Wat zegt de Bijbel ons hierover? Hoe moet je hier als christen mee omgaan? 
Op woensdag 29 mei organiseert de Evangelische Gemeente Bommelerwaard een open informatieavond waar op dit thema wordt ingegaan. De avond zal worden geleid door Charlotte Ariese van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Er is deze avond gelegenheid voor het stellen van vragen en het samen in gesprek gaan over het thema. 

dooponderwijs

 

Heb je vragen over de doop, of wil je hier gewoon meer over weten? Dan ben je van harte welkom op twee onderwijsavonden over de doop. Deze houden we op dinsdag 21 en 28 mei 2019 in Pand 9 en wel van 20:00 tot 21:45 uur. Voor aanmelding voor deze avonden of voor vragen kun je contact opnemen met Pieter-Floor Bassa. Dit kan uiteraard voor of na de dienst op zondag maar ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-29028851. Natuurlijk bieden we ook de mogelijkheid om je te laten dopen. Dit doen we in de dienst van zondag 16 juni 2019.

Het zijn gevoelige onderwerpen, zeker in de kerk: levensbeëindiging en abortus. Er leven bij christenen veel vragen. Wat zegt de Bijbel ons over deze onderwerpen? Hoe moet je hier als christen mee omgaan? 
In de maand mei organiseert de Evangelische Gemeente Bommelerwaard een tweetal informatieavonden waar op deze thema’s wordt ingegaan. Er is beide avonden gelegenheid voor het stellen van vragen en het samen in gesprek gaan over de thema’s.

Op 1 mei houdt Trudy van Wijnen, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, een informatieavond houden over het levenseinde en met name over palliatieve zorg. Palliatieve zorg is gericht op het bijdragen aan kwaliteit van leven en sterven, en niet gericht op genezing. In palliatieve zorg is er aandacht voor de hele mens. Dat wil zeggen dat er zorg en behandeling geboden wordt om fysieke klachten te verlichten en dat er daarnaast oog is voor psychische, sociale en spirituele problemen en behoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten. 

bible 2167778 640

Op Goede Vrijdag (19 april) hebben we als gemeente een sobere avondmaalsdienst voor jong en oud. In de dienst zingen we enkele liederen, lezen we het Paasevangelie en wordt een uitleg gegeven over Pesach. Hierna is er ruimte om samen het avondmaal te houden. Dit kan in van tevoren afgesproken groepen, maar er zijn ook tafels met een gastheer of -vrouw. Deze deelt het avondmaal met diegenen die niet bij een bepaalde groep zijn aangesloten. De dienst zal ongeveer een uur duren.
Kinderen zijn van harte welkom in deze dienst. Zij mogen samen met hun ouders of verzorgers aan het avondmaal gaan. Op onze site is meer informatie te vinden over kinderen en het avondmaal en hoe wij hier als kerk mee omgaan.

Zondag 21 april vieren we met elkaar Pasen tijdens de eredienst. De kinderen zullen hun eigen Paasfeest hebben en worden om 10.00 uur in de grote hal van Pand 9 verwacht.

Subcategorieën