Op woensdag 29 mei is er een avond geweest over abortus. Deze avond werd verzorgd door de NPV (Nederlandse PatiëntenVereniging). Bert Schalk wil graag jullie aandacht voor deze bijzondere organisatie vragen!

De NPV is een christelijke organisatie met zo’n 55.000 leden. De organisatie werkt landelijk, maar heeft ook lokale afdelingen (waaronder in de Bommelerwaard). Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ vormt de NPV haar gedachtegoed over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek doordenking en duiding vragen. De NPV kan dit niet zonder onze hulp!

Op de laatste avond van de ‘Israël-kring’ komt Jan Trapman, regelmatige bezoeker van de EGB en bekend van een workshop op de startzondag van september, met ons actief nadenken over bovenstaand onderwerp. God roept ons op in Rom.12:2 om niet wereldgelijkvormig te worden maar ons denken te vernieuwen. Al vroeg in de kerkgeschiedenis is het Grieks denken de wereld, de kerken en het individuele leven binnengeslopen. Vaak heel onbewust maar wel met gevolgen. Een pittig en verrassend onderwerp wat ons aan het denken kan zetten… Bent u geïnteresseerd en wilt u ook komen? Graag opgeven via app/sms/telefoon bij Ria 06-10353101 i.v.m. keuze van de zaal en organisatie van techniek. Woe 26/6 -  19.45 koffie – 20 uur start avond.

Als Kerk met Passie werken we al een paar jaar mee aan de 'Kluszaterdagen' die samen met andere Zaltbommelse kerken worden gehouden. Op deze zaterdagen wordt er geklust bij mensen zonder netwerk of financiële mogelijkheden om het zelf te doen.
 
29 juni zijn wij weer aan de beurt en er zijn al 6 aanvragen binnen. Spullen naar de stort brengen, helpen opruimen, tuinieren, verven… het kan allemaal. Je hoeft echt geen ervaren vakman te zijn om te komen helpen.
 
Daarnaast is er een speciale klus: een verhuizing van Bruchem naar Zaltbommel die voor 1 juli moet zijn geregeld. Er is gevraagd of we zo snel mogelijk aan kunnen geven of we de klus vanuit de EGB kunnen oppakken. Neem even contact op met Heleen Bok, Willy Timmerman of Robert Hogendoorn als je hierbij zou kunnen helpen.

food 680180 640

Op zondag 9 juni hebben we een speciale samenkomst waarin samen delen centraal staat. Tijdens de dienst gebeurt dat in de vorm van getuigenissen van gemeenteleden. Na afloop van de dienst delen we samen ons eten in een grote 'ieder heeft iets' lunch.
Iedereen is van harte welkom! De kinderen van groep 5 t/m 8 zitten deze zondagmorgen in de dienst, er is voor hen geen kinderdienst.

Voor de lunch geldt: je mag iets lekkers meenemen voor het aantal mensen waarmee je zelf ook komt. Ieder huishouden dat met vier of meer personen komt, willen we vragen een pak of fles met iets te drinken mee te nemen. 

Het is een gevoelig onderwerp, zeker in de kerk: abortus. Er leven bij christenen veel vragen. Wat zegt de Bijbel ons hierover? Hoe moet je hier als christen mee omgaan? 
Op woensdag 29 mei organiseert de Evangelische Gemeente Bommelerwaard een open informatieavond waar op dit thema wordt ingegaan. De avond zal worden geleid door Charlotte Ariese van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Er is deze avond gelegenheid voor het stellen van vragen en het samen in gesprek gaan over het thema. 

Subcategorieën