Het is een gevoelig onderwerp, zeker in de kerk: abortus. Er leven bij christenen veel vragen. Wat zegt de Bijbel ons hierover? Hoe moet je hier als christen mee omgaan? 
Op woensdag 29 mei organiseert de Evangelische Gemeente Bommelerwaard een open informatieavond waar op dit thema wordt ingegaan. De avond zal worden geleid door Charlotte Ariese van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Er is deze avond gelegenheid voor het stellen van vragen en het samen in gesprek gaan over het thema. 

dooponderwijs

 

Heb je vragen over de doop, of wil je hier gewoon meer over weten? Dan ben je van harte welkom op twee onderwijsavonden over de doop. Deze houden we op dinsdag 21 en 28 mei 2019 in Pand 9 en wel van 20:00 tot 21:45 uur. Voor aanmelding voor deze avonden of voor vragen kun je contact opnemen met Pieter-Floor Bassa. Dit kan uiteraard voor of na de dienst op zondag maar ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-29028851. Natuurlijk bieden we ook de mogelijkheid om je te laten dopen. Dit doen we in de dienst van zondag 16 juni 2019.

Het zijn gevoelige onderwerpen, zeker in de kerk: levensbeëindiging en abortus. Er leven bij christenen veel vragen. Wat zegt de Bijbel ons over deze onderwerpen? Hoe moet je hier als christen mee omgaan? 
In de maand mei organiseert de Evangelische Gemeente Bommelerwaard een tweetal informatieavonden waar op deze thema’s wordt ingegaan. Er is beide avonden gelegenheid voor het stellen van vragen en het samen in gesprek gaan over de thema’s.

Op 1 mei houdt Trudy van Wijnen, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, een informatieavond houden over het levenseinde en met name over palliatieve zorg. Palliatieve zorg is gericht op het bijdragen aan kwaliteit van leven en sterven, en niet gericht op genezing. In palliatieve zorg is er aandacht voor de hele mens. Dat wil zeggen dat er zorg en behandeling geboden wordt om fysieke klachten te verlichten en dat er daarnaast oog is voor psychische, sociale en spirituele problemen en behoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten. 

bible 2167778 640

Op Goede Vrijdag (19 april) hebben we als gemeente een sobere avondmaalsdienst voor jong en oud. In de dienst zingen we enkele liederen, lezen we het Paasevangelie en wordt een uitleg gegeven over Pesach. Hierna is er ruimte om samen het avondmaal te houden. Dit kan in van tevoren afgesproken groepen, maar er zijn ook tafels met een gastheer of -vrouw. Deze deelt het avondmaal met diegenen die niet bij een bepaalde groep zijn aangesloten. De dienst zal ongeveer een uur duren.
Kinderen zijn van harte welkom in deze dienst. Zij mogen samen met hun ouders of verzorgers aan het avondmaal gaan. Op onze site is meer informatie te vinden over kinderen en het avondmaal en hoe wij hier als kerk mee omgaan.

Zondag 21 april vieren we met elkaar Pasen tijdens de eredienst. De kinderen zullen hun eigen Paasfeest hebben en worden om 10.00 uur in de grote hal van Pand 9 verwacht.

opendoors

 

 

Training voor doven start met politie-inval

Kerkleiders in een Centraal-Aziatisch land kregen afgelopen week de schrik van hun leven toen politieagenten een inval in hun kerk deden. De agenten verhoorden de kerkleiders, leiders van de dove gemeenschap en dove christenen. De dag na de inval zou namelijk een geheime training voor dove christenen met een moslimachtergrond beginnen. Hoewel de kerk zelf een officiële registratie heeft, vond de training in het geheim plaats omdat het ontzettend moeilijk is om een vergunning te krijgen om dove christenen te trainen. Het is niet duidelijk hoe de politie ontdekt heeft dat er een training zou plaatsvinden. Ondanks alles doet de kerk haar best om de training door te laten gaan. Een lokale veldwerker van Open Doors zegt: “De dove christenen en hun begeleiders zijn door de inval erg gespannen. Ze zijn bang dat de politie nog een keer langskomt of de huizen van kerkleden doorzoekt.” 

Gebedspunten:

  • Bid dat de politie geen gelovigen arresteert of boetes uitdeelt.
  • Bid dat politieagenten niet de huizen van gelovigen binnenvallen en doorzoeken.
  • Vraag de Here God of hij de dove christenen, hun leiders en de andere kerkleden vult met Zijn vrede in deze spannende tijd.

Subcategorieën