Financieel verslag voor de periode van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017.

Realisatie  2016/2017 (1-8-2016 t/m 31-7-2017) Evangelische Gemeente Bommelerwaard
INKOMSTEN BEGROOT   REALISATIE  
Vrijwillige bijdrage  € 45.000,00    € 45.684,00  
Collecten  € 3.000,00    € 5.955,32  
Rente inkomsten  € 100,00    € 43,60  
     € 48.100,00    € 51.682,92
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Zending (Boliva)  € 3.000,00    € 3.463,70  
         
Zondagschool collecte (Pandavida)  € 360,00    € 360,00  
Collecten bijzonder doel  € 3.500,00    € 3.950,74  
Werkvakantie Hongarije      € 10.916,75  
Ondersteuning Leen Hokke      € 2.652,00  
     € 6.860,00    € 21.343,19
Totaal inkomsten    € 54.960,00    
Begroot tekort    € 6.568,00-    
Totaal inkomsten    € 61.528,00    € 73.026,11
overschot        € 1.223,93

 

UITGAVEN   BEGROOT   REALISATIE  
Gemeentewerk Drukwerk / kopieren  €2.000,00    €2.112,48  
  Catering  €4.400,00    €2.408,25  
  Contr./Abonn.  €750,00    €673,39  
  Bankkosten  €500,00    €533,02  
  Verzekeringen  €200,00    €180,43  
  Overige  €300,00      
       €8.150,00    €5.907,57
Groepswerk Sprekers  €6.500,00    €6.705,50  
  Creche en zondagschool  €700,00    €1.090,44  
  Muziekgroep en geluid  €250,00    €-    
  Jeugd  €2.000,00    €1.909,43  
       €9.450,00    €9.705,37
Huisvesting Huur Pand 9  €26.268,00    €26.689,56  
  nabetaling gas/water/licht  €2.000,00    €-    
  Onderhoud (o.a. vloer)  €5.000,00    €7.555,24  
  Terugbetaling lening  €1.000,00    €1.000,00  
       €34.268,00    €35.244,80
Uitgave derden Diaconie  €300,00    €260,00  
  Zending (Boliva)  €3.500,00    €3.463,70  
  Evangelisatie  €2.000,00    €1.209,83  
  Pan davida  €360,00    €360,00  
  Giften aan derden  €3.500,00    €3.754,17  
  Werkvakantie Hongarije      €10.076,74  
  Ondersteuning Leen Hokke      €1.820,00  
       €9.660,00    €20.944,44
           
           
Totaal uitgaven      €61.528,00    €71.802,18