‘Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.’ Jesaja 61:1


De Evangelische Gemeente Bommelerwaard heeft een aantal pastoraal medewerkers tot haar beschikking. Zij zijn er om mensen te begeleiden die kampen met verwonding, eenzaamheid of de gevolgen van hun eigen gedrag. Wanneer zaken te complex zijn voor de medewerkers, verwijzen zij door naar seculiere instellingen. In dat laatste geval kunnen de pastoraal medewerkers door middel van gebed blijven ondersteunen.

Bent u op zoek naar pastoraat? Dan kunt u via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact opnemen.

Het kan zo maar gebeuren of het zat er enige tijd aan te komen, maar je komt er praktisch gezien niet meer uit om dingen in je leven op orde te houden of voor elkaar te krijgen.

Als het moeilijk is om hulp van familie te vragen of die is er gewoon niet.

Als je vastloopt met de financiële balans door welke oorzaak ook.

Binnen De EGB kennen we het pastoraat, waar mensen elkaar tot steun kunnen zijn met de Bijbel geopend op tafel. Soms kan er ook sprake zijn van financiële storm of zwaar weer. Ook in deze situatie geldt ‘heb u naaste lief als uzelf’ en willen we als De EGB er zijn voor onze naaste. Pastoraat en de Diaconie werken gescheiden. Het is wel mogelijk naar elkaar door te verwijzen. Uitgangspunt is geen informatie over en weer verstrekken i.v.m. privacy. Pastoraat is gekoppeld aan de Oudstenraad.  De Diaconie is gekoppeld aan het Dagelijks Bestuur.

Diaconie in De EGB wordt geïnspireerd vanuit het Evangelie van Jezus Christus met de Bijbel als grondslag.  Als Diaconie willen we dienstbaar zijn in de eerste plaats naar God en ook aan elkaar.  Omzien naar elkaar is een taak van de hele gemeente. Uw ogen, oren en helpende handen zijn nodig, samen met het Diaconale Team, als leden van de gemeente van Jezus Christus, voor de nood om ons heen. (Matth. 7:12). De Diaconie richt zich op de bezoekers, al dan niet leden, van de EGB. 

Iedereen binnen onze gemeente kan iets betekenen voor de ander. Er zijn al diverse initiatieven zoals de (buurt) kringen en de kluszaterdagen.De Diaconie ziet het als haar taak om de hele EGB te stimuleren de “diaconale roeping” in de gemeente te vervullen, zoals het coördineren en helpen bij het uitvoeren van hulptaken.

De uitdaging die Diaconie EGB zichzelf stelt is de verbindende schakel te zijn tussen de hulpvraag en alle potentie aan hulp die er binnen de gemeente is

Diaconie zal zich komend jaar inzetten om:

 • Zelf hulpvragen op te pakken die binnen de discretie van de diaconie moeten blijven
 • Verbindingen te leggen tussen de hulpvragen en de diverse activiteiten die er al zijn
 • Nieuwe netwerken aan te boren (gemeente, andere kerken etc)
 • Nieuwe initiatieven helpen op te starten.
 • Verzamelbron te zijn van hulp en aanbod
 • Verzoeken van organisaties en goede doelen aan de Diaconie worden niet ingewilligd.

Diaconieteam

De Diaconie in onze gemeente wordt vormgegeven door:

 • Robert Hogendoorn (aanspreekpunt)
 • Fon en Alie Heijmans
 • Anton Klijmij

 

DIACONAAL FUNCTIONEREN

In de praktijk komt een hulpvraag bij de Diaconie binnen via:

 • Pastoraat
 • Oudsten
 • Huisgroepleiders
 • Rechtstreeks bij één van de diaconieleden

Wanneer een hulpvraag binnenkomt bij het pastoraat, de oudsten of de huisgroep leiders, dan doen zij een korte overdracht aan de Diaconie. Tevens verwijzen zij de hulpvrager naar de Diaconie. De regie voor contact ligt bij de hulpvrager zelf.

De Diaconie:

 • hanteert kernwaarden m.b.t. privacy: objectiviteit, integriteit en geheimhouding
 • werkt met gelden van anderen, waar zorgvuldig en verantwoord mee om gegaan wordt.
 • voorziet niet in schuldenaflossing

De hulpvrager:

 • is bereid volledige openheid van zaken te geven
 • neemt de verantwoordelijkheid zichzelf maximaal in te zetten om te komen tot oplossingen.
 • blijft eigenaar van de hulpvraag
 • weet dat de hulpvraag niet structureel bij de diaconie kan blijven liggen

Bij een hulpaanvraag is er altijd een gesprek om inzicht te verkrijgen in de aard van het probleem. Dit gebeurt discreet, we zijn ons bewust van de kwetsbaarheid hierbij. Het hulpaanbod van de Diaconie kan per situatie verschillen.

DIACONALE TAKEN

Voorbeelden van diaconale taken zijn:

 • Financiële noodhulp: tijdelijke hulp met een bepaald budget. Het doel is dat mensen na een bepaalde periode (enkele weken) structureel geholpen worden. Structurele hulp kan komen van reguliere instellingen of overheidsvoorzieningen.
 • schenken van goederen
 • Autodienst (taxi)
 • Boodschappen hulp
 • Eenzame binnen de gemeente bezoeken (binnen en buiten onze kerkgemeente)
 • inzamelen van voedselpakketten
 • raadgeving m.b.t. maatschappelijke hulptrajecten
 • Het bieden van ondersteuning bij het vinden van een weg naar de juiste hulpinstanties

Bestaande hulp initiatieven vanuit onze gemeente waar Diaconie de samenwerking mee opzoekt

 • De werkgroep ‘Dienstbaarheid’ geeft invulling aan de praktische ondersteuning (handen uit de mouwen), bijvoorbeeld door het organiseren van kluszaterdagen.
 • Buurtkringen die ogen/oren in de buurt zijn

INFORMATIE/PUBLICITEIT:

Om de EGB te betrekken bij de gezamenlijke diaconale roeping, vindt de Diaconie het belangrijk om transparant te communiceren. Ook omdat de financiële uitgaven van de Diaconie vanuit de Algemene giften voorzien worden. Uiteraard wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de privacy van betrokkenen. Afhankelijk van het onderwerp kan op verschillende manieren gecommuniceerd worden, zoals:

 • mondeling door één van de diaconieleden
 • via Passie Post, om bijvoorbeeld vrijwilligers te vragen voor verschillende diaconale taken
 • via de kerk app.

Op deze manier wordt Diaconie dichter bij de gemeenteleden gebracht en kan het een stimulans zijn voor het dagelijks leven, waarin onze dankbaarheid concreet gestalte mag krijgen.

‘Roep Mij te hulp in tijden van nood. Ik zal je redden en je zult Mij eren.’ Psalm 50:15

‘Gemeente zijn’ betekent voor de Evangelische Gemeente Bommelerwaard ook dat we er voor elkaar willen zijn door gebed. Soms zijn er acute noodsituaties waarvoor we graag in korte tijd zoveel mogelijk biddende mensen willen mobiliseren. Hiervoor hebben we een gebedsfront. Wanneer een gebedspunt gemeld wordt bij het gebedsfront, dan wordt deze via e-mail verspreid naar trouwe bidders die snel in actie komen door in gebed te gaan. De bidders gaan vertrouwelijk met de gebedspunten om.

Wilt u uw nood melden bij het gebedsfront? Dan kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.