DIACONIE

Het kan zo maar gebeuren of het zat er enige tijd aan te komen, maar je komt er praktisch gezien  niet meer uit om dingen in je leven op orde te houden of voor elkaar te krijgen.

Als het moeilijk is om hulp van familie te vragen of die is er gewoon niet.

Als je vast loopt met de financiële balans door welke oorzaak ook.

Binnen De EGB kennen we het pastoraat, waar mensen elkaar tot steun kunnen zijn met de Bijbel geopend op tafel. Soms kan er ook sprake zijn van financiële storm of zwaar weer. Ook in deze situatie geldt ‘heb u naaste lief als uzelf’ en willen we als De EGB er zijn voor onze naaste. Pastoraat en de Diaconie werken gescheiden. Het is wel mogelijk naar elkaar door te verwijzen. Uitgangspunt is geen informatie over en weer verstrekken i.v.m. privacy. Pastoraat is gekoppeld aan de Oudstenraad.  De Diaconie is gekoppeld aan het Dagelijks Bestuur.

Diaconie in De EGB wordt geïnspireerd vanuit het Evangelie van Jezus Christus met de Bijbel als grondslag.  Als Diaconie willen we dienstbaar zijn in de eerste plaats naar God en ook aan elkaar.  Omzien naar elkaar is een taak van de hele gemeente. Uw ogen, oren en helpende handen zijn nodig, samen met het Diaconale Team,  als leden van de gemeente van Jezus Christus, voor  de nood om ons heen. (Matth. 7:12). De Diaconie richt zich op de bezoekers, al dan niet leden, van De EGB.  Verzoeken van organisaties en goede doelen aan de Diaconie worden niet ingewilligd.

Emmy Jaarsveld en Jane Schalk geven de Diaconie in onze gemeente vorm.

 

DIACONALE TAKEN

De Diaconie ziet het als haar taak om De hele EGB te stimuleren de “diaconale roeping” in de gemeente  te vervullen, zoals het coördineren en helpen bij het uitvoeren van hulptaken. Voorbeelden van diaconale taken zijn :

 • Autodienst
 • Financiële noodhulp: tijdelijke hulp met een bepaald budget. Het doel is dat mensen na een bepaalde periode (enkele weken) structureel geholpen worden. Structurele hulp kan komen van reguliere instellingen of  overheidsvoorzieningen.
 • schenken van goederen
 • inzamelen van voedselpakketten
 • raadgeving m.b.t. maatschappelijke hulptrajecten
 • Het bieden van ondersteuning bij het vinden van een weg naar de juiste hulpinstanties

De werkgroep ‘Dienstbaarheid’ geeft invulling aan de praktische ondersteuning (handen uit de mouwen), bijvoorbeeld door het organiseren van kluszaterdagen.

 

DIACONAAL FUNCTIONEREN

In de praktijk komt een hulpvraag bij de Diaconie binnen via:

 • Pastoraat
 • Oudsten
 • Huisgroep leiders
 • Rechtstreeks bij één van de diaconieleden

Wanneer een hulpvraag binnenkomt bij het pastoraat, de oudsten of de huisgroep leiders, dan doen zij een korte overdracht aan de Diaconie. Tevens verwijzen zij de hulpvrager naar de Diaconie. De regie voor contact ligt bij de hulpvrager zelf. De diaconie is te bereiken via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Diaconie:

 • hanteert kernwaarden m.b.t. privacy: objectiviteit, integriteit en geheimhouding
 • werkt met gelden van anderen, waar zorgvuldig en verantwoord mee om gegaan wordt.
 • voorziet niet in schuldenaflossing

De hulpvrager:

 • is bereid volledige openheid van zaken te geven
 • neemt de verantwoordelijkheid zichzelf maximaal in te zetten om te komen tot oplossingen.
 • blijft eigenaar van de hulpvraag

Bij een hulpaanvraag is er altijd een gesprek om inzicht te verkrijgen in de aard van het probleem. Dit gebeurt discreet, we zijn ons bewust van de kwetsbaarheid  hierbij. Het hulpaanbod van de Diaconie kan per situatie verschillen.

 

INFORMATIE/PUBLICITEIT:

Om de EGB te betrekken bij de gezamenlijke diaconale roeping, vindt de Diaconie het belangrijk om transparant te communiceren. Ook omdat de financiële uitgaven van de Diaconie vanuit de Algemene giften voorzien worden. Uiteraard wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de privacy van betrokkenen. Afhankelijk  van het onderwerp kan op verschillende manieren gecommuniceerd worden, zoals:

 • mondeling door één van de diaconieleden
 • via Passie Post, om bijvoorbeeld vrijwilligers te vragen voor verschillende diaconale taken
 • ook kan het middel van de beamer worden gebruikt om de noden en gaven in beeld te brengen.

Op deze manier wordt Diaconie dichter bij de gemeenteleden gebracht en kan het een stimulans zijn voor het dagelijks leven, waarin onze dankbaarheid concreet gestalte mag krijgen.