Spreker Bert de Ruiter

Lezen  Openbaring 2:12-17 een brief aan de gemeente te Pergamum

Als je de brieven aan de gemeentes in Openbaringen leest, dan zie je dat elk van de brieven eindigt met ‘wie overwint’ en worden er beloften in het vooruitzicht gesteld.
Wie overwint zal:
- Eten van de boom des levens in het paradijs
- Geen schade ondervinden van de tweede dood
- Van het verborgen manna te eten krijgen
- Een witte steen krijgen met een nieuwe naam
- Macht krijgen over de volken
- Witte kleren te dragen krijgen
- Niet geschrapt worden uit het boek van het leven
- Hun naam zal door Jezus beleden worden voor de Vader
- Ze zullen voor altijd een zuil zijn in de tempel van God
- Ze zullen de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de naam van Jezus op hun hoofd geschreven zien
- Samen met Jezus op de troon zitten
Het geeft iets aan van wat we straks mogen ervaren, de overwinning, de glorieuze toekomst die overwinnaars te wachten staat in de toekomst
Wie worden met ‘overwinnaars’ bedoeld? Zijn dat supergeestelijken? Die naar bijbelschool gegaan zijn? Een overwinnaar is iedereen die Jezus als Heer en Heiland heeft aangenomen en die Jezus volgt. 1 Joh 5:4 “want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.”

Ieder die gelooft hoort bij de overwinnaars. Dat voel je niet altijd zo, maar het is wel realiteit. Niet een gevolg van onze eigen kracht, maar omdat wij verbonden zijn met De Overwinnaar. Joh 16:33 ‘Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’

Vandaag denken we na over één van deze beloftes.
 Wie overwint zal een witte steen krijgen, en op die steen een naam die niemand kent behalve degene die hem ontvangt.

Wat betekent eigenlijk een witte steen?
Er zijn allerlei gebruiken geweest in de oudheid waarin een witte steen werd gebruikt:
- In de rechtspraak. Als de jury een stem uitbracht, schuldig  was een zwarte steen of onschuldig een witte steen. Een witte steen sprak vrij. Prachtig symbool voor onze vergeving. God spreekt ons volkomen vrij. Het oordeel is afgewend, als teken een witte steen;
- Om vriendschap te sluiten. Namen op gegraveerd, en door midden gebroken. Pasten later weer bijelkaar, horen bij elkaar door verbintenis. Als overwinnaar ontvangen we witte steen als ons eeuwige verbintenis met Hem.
- Wanneer een gladiator een overwinning had behaald kon een rijke edelman met zijn naam op sturen als toegangsbewijs voor het feest wat de edelman had georganiseerd. Wij ontvangen als teken van de overwinning we mogen in de tegenwoordigheid van de Here der Heren mogen komen. Zonder enige schroom. Geweldig voorrecht om elke dag dicht bij God te zijn.

De witte steen staat voor: Vrijspraak, vriendschap, voorrecht, verbondenheid, verandering.

We gaan nadenken over de naam op de steen. Een nieuwe naam die niemand kent behalve diegene die hem ontvangt. In de bijbel geven namen iets meer aan als een labeltje om te onderscheiden wie wie is.

Een nieuwe naam
Vanaf het begin zijn er namen met een betekenis, ze verwijzen regelmatig naar omstandigheden rond de geboorte. Denk bv aan Mozes (uit het water getrokken). Rebekka noemde Esau (harig, rossig) en Jacob (hielenlichter), hield ook de hiel van Esau vast. Denk aan Ruben, of Levi.
Een naam was niet zomaar wat, er zat een gedachte achter.

Soms had een naam een profetische betekenis, Jesaja’s zoon Maher salal chaz bas. Haastige roof spoedige buit. De kinderen van Hosea: Jizreël Lo-ammi Lo-ruchama.
Johannes: “de Heer is genadig, voorbode van de genade van God”.
Jezus: “God redt, want Hij is het die het volk zal redden van hun zonden”

Iemands naam had soms te maken met zijn karakter. Jacob. Nabal is een dwaas (betekent ook dwaas).  Gods naam Jahweh is Ik ben. Zijn, wezen.
Namen hebben dus een belangrijke betekenis in de bijbel

Naamsverandering komt ook voor. Vroeger had je bv de boerenleenbank tegenwoordig de Rabobank. Nieuwe namen betekenen meestal dat er een nieuwe situatie is ontstaan en daarbij hoort een nieuwe naam.
In de bijbel bijvoorbeeld: Abram wordt Abraham, Sarai wordt Sara, Naomi wordt Mara. Lo Ruchama wordt Ruchama. De stad Jeruzalem krijgt een nieuwe naam (Jesaja 62). Als iemand nieuw geworden is, een nieuw karakter, bv Saulus naar Paulus. Jozef wordt Barnabas.

Jacob wordt Israël.  Want hij heeft met God en mensen gestreden. Esau zei dat hij inderdaad een hielenlichter was. Beeld uit de bijbel is een man die manipuleert, die dingen bekokstoofd.  Van lieverlee merk je dat ook in Jacobs leven een worsteling ontstaat bij de Jabbok. Dan krijgt hij een nieuwe naam. De naam Israël. Langzaamaarzeker wordt het karakter van Israël in hem zichtbaar. Israël betekend overwinnaar. Later in zijn leven zie je steeds meer Israël eigenschapjes naar boven komen.

Simon wordt een Petrus. Jij bent Simon de zoon van Johannes voortaan zul je Kefas heten dat betekent Rots. Dat was de eerste keer dat Jezus met hem sprak. Hij gaat met Petrus een nieuwe weg. Simon betekend duif, Petrus Rots. Tegen de tijd dat ik met jou klaar bent zal iedereen je rots noemen. God ging aan het werk in het leven van Simon en maakte hem steeds meer gelijkvormig aan het beeld van De Zoon. God is met hem bezig, dat zie je gedurende zijn leven. Aan het eind van zijn leven schrijft hij de twee brieven van Petrus en daarin leren we hem kennen als een stabiele en volwassen gelovige.

Terug naar ons. Jacob en Simon kregen op aarde al een nieuwe naam. God belooft dat wij straks een nieuwe naam krijgen. Hoe is je naam nu. Hoe voel je je nu? De pijn in de leven. Je kunt je een schuldige, een bangerik, de verbitterde,afgewezene, mislukkeling, een verdrukte voelen, maar als God in je leven aan het werk gaat, dan wordt je een vergevene, moedige, vergevende, aanvaarde, de overwinnaar. God belooft ons een nieuwe naam te geven, die weerspiegelt wie zijn wij geworden zijn dankzij het werk van God in ons leven.
Jes 56:5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
Vaf het moment dat we christen zijn geworden is God in ons leven aan het werk. Ook in de vorm van tegenslagen. Meer en meer gelijkvormig maken aan het beeld van Jezus Christus. Als God in ons leven zijn doel wil bereiken kan hij daar alles voor gebruiken. De Heilige Geest zal de contouren van Jezus zichtbaar maken in ons leven. Fil 1:6 Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

Wat wordt uw nieuwe naam? Johannes zegt, we zijn nu al kinderen van God, we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want  dan zien we Hem zoals Hij is.
 God is aan het werk. Laat hem jou kneden om je te maken tot die persoon die Hij wil dat je wordt. God wil zichzelf door ons heen laten zien aan de wereld om ons heen, zodat we steeds meer dagelijks op hem gaan lijken. Als God daarmee klaar is, dan geeft hij ons een nieuwe naam. Welke naam zou je willen dat God je geeft?