Onderwerp: Instructies opdragen  
Datum: September 2015, Zaltbommel
Versie: 1
Opgesteld door: Evangelische Gemeente Bommelerwaard ‘Kerk met passie’ te Zaltbommel


Binnen de Evangelische Gemeente Bommelerwaard (EGB) is er ruimte om de kinderen op te dragen. De achtergrond daarvan is beschreven in een afzonderlijke notitie (‘Waarom dragen we kinderen op?’, september 2015). Hieronder wordt een aantal instructies gegeven over de praktische punten rondom het opdragen.

  • Als ouders de wens hebben hun kind op te dragen te midden van de gemeente dan is één van de oudsten het eerste aanspreekpunt.
  • In overleg met de betreffende oudste kan dan een datum worden vastgesteld waarop het opdragen plaatsvindt. Het kan overigens wel zo zijn dat er gekeken wordt of het mogelijk is dat meerdere kinderen tegelijkertijd worden opgedragen. We proberen te voorkomen dat er te veel diensten te dicht op elkaar een dienst van opdragen worden. Niettemin moet de planning zich dan wel voor die bundeling lenen. Dat kan per situatie nader bekeken worden.
  • In die bewuste zondagdienst worden de ouders met hun kind(eren) naar voren gevraagd voor het opdracht-moment. Het opdragen bestaat met name uit gebed om een zegen voor de kind(eren) en voor de ouders. Daarbij wordt door de gemeente een zegenlied toegezongen.
  • Ouder zijn vrij om aan te geven welke broeder hun kind(eren) opdraagt.
  • Het is mogelijk om aan het moment van opdragen een persoonlijk bijdrage leveren (wat uiteraard geen verplichting is). Dat zou het uitkiezen van een bijpassend lied kunnen zijn en / of een paar woorden die de ouders zelf zouden willen uitspreken.