Mijn opa had achter zijn huis een grote tuin waarin allerlei levende have al dan niet in hokken rondscharrelde. Konijnen, kippen, duiven, vogels, katten en een hond. Die laatste joeg, wanneer hij de kans kreeg, de kippen met veel bravoure de hele tuin door. Behalve voor deze dieren had mijn opa een voorliefde voor het steeds maar weer verbouwen van hun verblijven. Na iedere verbouwing ging hij aan de slag met groene menie. Gewoon terwijl de kippen om hem heen scharrelden. In mijn herinnering hadden zijn witte kippen dan ook altijd groene veren. Het kippengeluk noch dat van mijn opa werden hierdoor allerminst verstoord. Ook de eitjes smaakten er niet minder om.

Opa at trouwens in de loop van het jaar met een opgewekt gemoed een deel van zijn veestapel op. Hij slachtte dan zelf. Als tienjarige heb ik dat bloederige tafereel menigmaal op gepaste afstand gadegeslagen. En met mij de hond. In het bijzonder staat mij die keer voor ogen dat mijn grootvader een genekte kip op de grond zette. In haar laatste stuiptrekkingen deed de kip spontaan wat zij mét kop nooit in haar hoofd had gehaald: zij liep rechtstreeks op de hond af. Alle jachtinstinct was op slag verdwenen. Het beest sloeg jankend op de vlucht. Door mij verbijsterd nagekeken. Hartelijk uitgelachen door zijn baas.

De vogels waren nog een verhaal apart. Er werd een grote volière getimmerd en opa investeerde royaal in een dertigtal exotische vogels. Waaronder prachtige zangers. Op een dag vergat hij na het voeren de kooi goed af sluiten. De volgende dag was zeker de helft van de vogelbevolking verdwenen. Ik bekeek sip het slagveld. Somde aan hem op welke zangers hij volgens mij was kwijtgeraakt. Opa hoorde mijn gesomber aan en sprak blijmoedig de historische woorden: “Jongen, je moet niet kijken naar de vogels die gevlogen zijn maar naar de beestjes die er nog wél zijn.”
Een levenshouding waaraan ik, inmiddels zelf opa, recent moest denken bij een forse zakelijke strop.

Inderdaad zeg. Wat heb ik nog een hoop “vogels” overgehouden! Fantastisch.
L.Slot

Lees hier de vorige columns.