Het vluchtelingen ”probleem” laat zien hoe  een Europese Unie functioneert, of eigenlijk niet. Niet alleen Europa heeft er problemen mee, ook de Nederlandse politiek is verdeeld. De èèn kijkt weg, de ander overdrijft.

Inwoners van steden en dorpen waar opvang gewenst is, staan recht tegenover elkaar. De media  doet er nog een schepje bovenop en heeft hierin een cruciale rol.

Zelfs binnen geloofsgemeenschappen lopen de meningen erg uiteen. Sterker nog, in gezinnen wordt er verschillend over gedacht. De voor en tegenstanders graven zich steeds dieper in. Uiteindelijk wordt door alle informatie rondom vluchtelingen mijn eigen mening ook beïnvloed. Ik vraag me steeds meer af hoe betrouwbaar en gekleurd de informatie is, die op allerlei manieren tot me komt.Het lijkt wel of ik voor of tegen moet zijn, een ander standpunt lijkt niet meer te kunnen.

Ken je het verhaal uit het bijbelboek van Esther? De Joden (met hun eigen religie) waren toen verdeeld over 127 regio’s, van Griekenland tot India incl. Libië en Egypte: het grote rijk van koning Ahasveros. Sommige Joden zijn geïntegreerd anderen zijn later terug gegaan naar hun vaderland.

In Bruchem heb ik “ze” nog niet gezien, word wel erg nieuwsgierig.
Er is in Bruchem is nog ruimte voor een huisarts, ICT ers, productiemedewerkers, restaurant, een biologische groenten kwekerij ……..

Lees hier de vorige columns.